Procedură privind obținerea certificatului de cazier judiciar


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR

Activitatea privind cazierul judiciar este condusă, la nivel central, prin DIRECȚIA CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ȘI EVIDENȚE OPERATIVE din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condițiile Legii nr. 290/2004, republicată și cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ.

I. PERSOANA FIZICĂ

ACTELE NECESARE.

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar din România persoanele fizice interesate pot depune personal o cerere-tip (prevăzută în Anexa nr. 22 din H.G. nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activiatatea de cazier judiciar), motivată și cu datele complete de stare civilă, la ghișeele subunităților de poliție de la locul de naștere, domiciliu/reședință însoțită de:

- actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, pașaport, cartea de identitate provizorie și certificat de înregistrare a cetățenilor U.E., carte de rezidență, carte de rezidență permanentă, permis de ședere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);

- timbru fiscal în valoare de 2 lei;

- chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei.

SOLICITAREA CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR PRIN ÎMPUTERNICIT

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:

- în țară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;

- în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenția de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.

Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului.

În situația în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoțită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului și de procura autentificată în condițiile legii , care se va depune la locul de domiciliu sau de reședință al împuternicitului (care poate fi cetățean român sau cetățean străin cu reședința în România):

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...