Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Ordinul nr. 585/2011 pentru completarea Ordinului ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 august 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 4 alin. (1) pct. 58 și al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 17 alin. (2) și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică,

ministrul comunicațiilor și societății informaționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Ordinul ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 25 iunie 2009, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:

"

(3) Verificările se fac atât asupra declarațiilor conținute în documentația depusă la autoritate, cât și asupra concordanței dintre sistemele, procedurile și practicile afirmate și cele existente în realitate.

(4) Auditul pentru autorizare este realizat de autoritate sau de o terță parte numită de aceasta, conform normelor europene pentru acest gen de activitate, prin parcurgerea procedurii de autorizare a centrului de date prevăzută în anexa nr. 3."

2. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
Valerian Vreme

București, 9 mai 2011.

Nr. 585.

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 489/2009)

PROCEDURA
de autorizare a centrului de date

;
se încarcă...