Procedură privind înregistrarea în registrul comerțului, înregistrarea fiscală și autorizarea funcționării organizației cooperatiste de credit prevăzute de O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului (cooperative de credit și case centrale ale cooperativelor de credit)


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Operațiuni prealabile

1. Cererea de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă (original) - formular, completată cu 3 denumiri, în ordinea preferințelor, respectiv de verificare disponibilitate și/sau rezervare emblemă - formular;

2. Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firmă, respectiv emblemă):

45 lei – taxa de registru;
27 lei, reprezentând un procent aplicat taxei de registru - 50% Fondul de lichidare și 10% Fondul de buletin prevăzute de Legea nr. 85/2014.

Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, însoțită de sintagma "cooperativă de credit" sau "bancă cooperatistă", cu indicarea denumirii localității în care are sediul social.

Înregistrare

1. Cererea de înregistrare (original) – formular;

2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular și, după caz, Anexa 2 privind investiția străină - formular;

3. Declarația-tip pe propria răspundere semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

persoana juridică nu desfășoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original);
persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii pentru activitățile precizate în declarația-tip (model 2 - original);

4. Dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei și/sau a emblemei (original);

5. Actul constitutiv (original):

Actul constitutiv și/sau actul adițional se întocmește pe baza actului constitutiv cadru stabilit de casa centrală și trebuie să conțină, în afara elementelor prevăzute de lege, clauzele prevăzute de art. 364 sau, după caz, de art. 371 din O.U.G. nr. 99/2006. Toate activitățile înscrise în statut vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Președintelui Institutului Național de Statistică, iar obiectul de activitate se va exprima prin grupe CAEN de trei cifre pentru domenii și prin clase CAEN de patru cifre pentru activități.
Actul constitutiv va avea forma autentică dacă printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren, în celelalte cazuri fiind suficientă darea de dată certă, acordată în condițiile legii, de către notarul public sau de către serviciul de asistență din cadrul ORC, atestarea de către avocat în condițiile Legii nr. 51/1995, modificată sau încheierea actului sub semnătură privată.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...