Procedură privind autorizarea traderilor


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

TRADERII

Traderul este persoana juridică constituită sub forma unei societăți pe acțiuni sau a unei societăți cu răspundere limitată, conform Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, societate autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare - C.N.V.M. în condițiile prevederilor Titlului II, Capitolului VI din Legea nr. 297/2004 și ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Imobiliare nr. 32/2006. Traderii efectuează exclusiv în nume și pe cont propriu tranzacții cu instrumente financiare derivate, de natura contractelor futures și cu opțiuni.

CONDIȚII

În vederea autorizării în calitate de trader și a înscrierii în Registrul C.N.V.M., persoana juridică menționată trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să aibă ca obiect exclusiv de activitate tranzacționarea în nume și pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate de natura contractelor futures și cu opțiuni;

b) să aibă un capital inițial reprezentând echivalentul a minimum 50.000 euro, calculat la cursul de referință al Băncii Naționale a României - B.N.R. din ziua vărsării. La înființare, capitalul inițial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;

c) să dispună de o dotare tehnică corespunzătoare care să-i permită conectarea la sistemul pieței reglementate;

d) acționarii/asociații, conducerea administrativă și executivă:

1. să nu fie acționari semnificativi și să nu dețină nicio funcție sau să fie angajați ai unui intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui alt trader autorizat de C.N.V.M.;

2. să nu se afle sub interdicția vreunei sancțiuni date de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autorități similare;

3. să nu fi fost condamnați pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și alte infracțiuni de natură economică;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...