Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Criteriul sectorial și pragurile critice aferente în scopul identificării infrastructurilor critice naționale din sectorul Spațiu și cercetare din 13.07.2011

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 iulie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

A. Impactul asupra capacității de cercetare-dezvoltare (CD)

1. Capacitatea de cercetare-dezvoltare la nivel național

Praguri:

• procentaj cercetători din total populație activă (raportat la media UE);
• procentaj personal CD din total populație activă (raportat la media UE);
• procentaj finanțare CD din PIB (raportat la media UE);
• nivelul finanțării CD pe cap de locuitor (raportat la media UE).

2. Capacitatea de cercetare-dezvoltare pe subsectoare (domenii CD)

Praguri:

• domeniile CD afectate (numărul domeniilor și denumirea lor, raportate la nivelul de prioritate stabilit);
• proporția în care domeniul CD este afectat (procent din funcționalitatea totală a domeniului);

• numărul personalului CD afectat din domeniu (procent din total personal în domeniu).

3. Capacitatea de a furniza produse, tehnologii cu caracter strategic (furnizori unici pe țară)

Praguri:

• domeniile CD afectate (numărul domeniilor și denumirea lor, raportate la nivelul de prioritate stabilit);
• proporția în care domeniul CD este afectat (procentaj din funcționalitatea totală a domeniului);
• numărul personalului CD afectat din domeniu (procentaj din total personal în domeniu);
• numărul de sectoare economice afectate;
• procentajul în care sectoarele economice sunt afectate;
• volumul pierderilor financiare.

4. Capacitatea de a efectua teste, măsurători și prelucrări tehnologice de mare precizie sau în condiții speciale la nivelul sectoarelor economice

Praguri:

• domeniile CD afectate (numărul domeniilor și denumirea lor, raportate la nivelul de prioritate stabilit);
• proporția în care domeniul CD este afectat (procent din funcționalitatea totală a domeniului);
• numărul personalului CD afectat din domeniu (procent din total personal în domeniu);
• numărul de sectoare economice afectate;
• procentul în care sectoarele economice sunt afectate;
• volumul pierderilor financiare.

5. Capacitatea de monitorizare și prevenție a fenomenelor și situațiilor de risc și/sau catastrofe naturale sau induse

Praguri:

• domeniile CD afectate (numărul domeniilor și denumirea lor, raportate la nivelul de prioritate stabilit);

• proporția în care domeniul CD este afectat (procent din funcționalitatea totală a domeniului);
• numărul personalului CD afectat din domeniu (procent din total personal în domeniu);
• numărul de sectoare economice afectate;
• procentul în care sectoarele economice sunt afectate;
• volumul pierderilor financiare.

6. Impactul asupra capacității de verificare, evaluare și certificare

Praguri:

• domeniile CD afectate (numărul domeniilor și denumirea lor, raportate la nivelul de prioritate stabilit);
• proporția în care domeniul CD este afectat (procentaj din funcționalitatea totală a domeniului);
• numărul personalului CD afectat din domeniu (procentaj din total personal în domeniu);

• numărul de sectoare economice afectate;
• procentajul în care sectoarele economice sunt afectate;
• volumul pierderilor financiare.

7. Capacitatea de comunicare/telemetrie

Praguri:

• numărul de stații de sol afectate;
• numărul de funcții afectate;
• banda de frecvență (inclusiv optică) în procentaj din cea nominală.

8. Capacitatea de calcul local și distribuit

Praguri:

• numărul de noduri afectate;
• viteza de calcul;
• puterea de calcul afectată;
• numărul de proiecte/parteneriate semnificative naționale/internaționale afectate;
• numărul de parteneri, institute, instalații afectate.

B. Impactul asupra economiei

1. Capacitatea de derulare în condiții normale a activităților economice

Praguri:

• numărul de sectoare economice afectate;
• procentajul în care sectoarele economice sunt afectate;

• volumul pierderilor financiare.

2. Capacitatea de adaptare la cerințele de dezvoltare tehnologică și competitivitate

Praguri:

• numărul de sectoare economice afectate;
• procentajul în care sectoarele economice sunt afectate;
• volumul pierderilor financiare.

3. Capacitatea de inovare

Praguri:

• numărul de domenii CD afectate;
• procentajul în care sectoarele economice sunt afectate;

• numărul de patente solicitate.

4. Afectarea furnizării de servicii spațiale

Praguri:

• suprafața geografică afectată (ca procentaj din suprafața țării);
• perioada de indisponibilitate a serviciului;
• numărul de domenii economice afectate.

C. Impactul asupra populației

1. Impactul asupra personalului de CD care deservește infrastructura

Praguri:

• numărul de persoane afectate;

• proporția de persoane afectate din totalul personalului CD;
• proporția de persoane afectate din totalul populației.

2. Impactul asupra populației din zona geografică proximă infrastructurii

Praguri:

• numărul de persoane afectate;
• proporția de persoane afectate din totalul personalului CD;
• proporția de persoane afectate din totalul populației.

3. Afectarea furnizării de servicii spațiale

Praguri:

• numărul de persoane afectate;

• suprafața geografică afectată (ca procentaj din suprafața țării);
• proporția de persoane afectate din total populație.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...