Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Anexa - SISTEM SIMPLIFICAT DE CONTABILITATE - REGLEMENTĂRI CONTABILE SIMPLIFICATE din 30.06.2011

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 25 iulie 2011 până la 31 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

1. -

(1) Reglementările contabile simplificate cuprind principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale simplificate, regulile de întocmire a situațiilor financiare anuale simplificate, formatul și conținutul situațiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi simplificat, precum și conținutul și funcțiunea conturilor contabile.

(2) Reglementările contabile simplificate se aplică de către următoarele categorii de persoane (denumite în continuare entități):

a) societățile comerciale:

- societățile în nume colectiv;

- societățile în comandită simplă;

- societățile pe acțiuni;

- societățile în comandită pe acțiuni; și

- societățile cu răspundere limitată.

b) subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România și care aplică, de asemenea, reglementările contabile simplificate;

c) subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România și care aplică, de asemenea, reglementările contabile simplificate;

d) subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, în condițiile prevăzute în ordin.

2. -

(1) Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.

(2) Prin valută se înțelege altă monedă decât leul.

CAPITOLUL II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

SECȚIUNEA 1 DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE SIMPLIFICATE

3. -

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...