Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 414/2010 privind ajutorul de stat C 8/10 (ex N 21/09 și NN 15/10) pus în aplicare de Grecia în favoarea Varvaressos S.A. [notificată cu numărul C(2010) 8923] (Numai textul în limba greacă este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0414

Modificări (...)

În vigoare de la 14 iulie 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (2) primul paragraf (1),

___________

(1) Începând de la 1 decembrie 2009, articolele 87 și 88 din Tratatul CE au devenit articolele 107, respectiv 108 din TFUE; cele două seturi de dispoziții fiind, în esență, identice. În sensul prezentei decizii, trimiterile la articolele 107 și 108 din TFUE trebuie înțelese ca trimiteri la articolele 87, respectiv 88 din Tratatul CE, după caz.

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

având în vedere decizia Comisiei privind inițierea procedurii prevăzute la articolul 108 alineatul (2) din TFUE cu privire la ajutorul C 8/10 (ex N 21/09 și NN 15/10) (2),

___________

(2) Decizia Comisiei C(2010) 1250 final din 9 martie 2010 (JO C 126, 18.5.2010, p. 7).

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în conformitate cu dispozițiile menționate anterior și ținând seama de observațiile acestora,

întrucât:

1. PROCEDURĂ

(1) La 5 noiembrie 2007, Comisia a primit o notificare din partea Greciei privind o măsură de ajutor pentru salvare în favoarea Varvaressos S.A. (denumită în continuare "Varvaressos"). În urma unor schimburi de informații, la 16 iulie 2008, Comisia a adoptat o decizie de a nu prezenta obiecții cu privire la măsura notificată.

(2) La 15 ianuarie 2009, Comisia a primit o notificare din partea Greciei privind o măsură de ajutor pentru restructurare în favoarea întreprinderii Varvaressos.

(3) În urma unor schimburi de informații, la 9 martie 2010, Comisia a inițiat procedura oficială de investigare cu privire la ajutorul pentru restructurare notificat de Grecia la 15 ianuarie 2009, precum și cu privire la o garanție de stat acordată ilegal de către Grecia întreprinderii Varvaressos în 2007. În ceea ce privește garanția, Comisia a menționat posibilitatea revocării deciziei sale din 16 iulie 2008 de aprobare a ajutorului pentru salvare notificat, acordat întreprinderii Varvaressos.

(4) Decizia de inițiere a procedurii a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 10 martie 2009 (3). După inițierea procedurii, Grecia a prezentat observații și informații la 28 iulie 2010. De asemenea, Varvaressos a prezentat observații și informații la 18 iunie 2010. În fine, părțile terțe au prezentat observații la 4 iunie 2010, 14 iunie 2010 și 17 iunie 2010 (4).

___________

(3) A se vedea nota de subsol 2.

(4) Federația Elenă a Întreprinderilor, Camera de Comerț din Imathia, Adrministrația locală Naoussa și Feinjersey Betriebsgesellschaft (o întreprindere austriacă de produse vestimentare, [...]).

(5) Comisia a solicitat informații suplimentare privind măsurile de stat susmenționate, prin scrisoarea din 9 iulie 2010. Autoritățile elene au răspuns prin scrisoarea din 14 septembrie 2010.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...