Art 3 | Ordin 2239/2011

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 2 Art 4

Art. 3. -

(1) Nu pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate:

a) persoanele juridice ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;

b) persoanele juridice care aparțin unui grup de societăți și intră în perimetrul de consolidare a unei societăți-mamă cu sediul în România, care are obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate, conform prevederilor legale în vigoare;

c) societățile/companiile naționale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste;

d) persoanele juridice a căror activitate este reglementată și supravegheată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum și cele a căror activitate este reglementată de Banca Națională a României;

e) subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin persoanelor juridice cu sediul în străinătate, precum și subunitățile din străinătate ale persoanelor juridice din România a căror activitate este reglementată și supravegheată de instituțiile prevăzute la lit. d).

(2) Persoanele care îndeplinesc cele două criterii prevăzute la art. 2 alin. (1), dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...