Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 331/2011 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru surse de lumină [notificată cu numărul C(2011) 3749] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32011D0331

Modificări (...)

În vigoare de la 27 iunie 2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 8 alineatul (2),

___________

(1) JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru diverse categorii de produse.

(3) Decizia 2002/747/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru becurile electrice. Aceste criterii sunt valabile până la 31 august 2011.

___________

(2) JO L 242, 10.9.2002, p. 44.

(4) Criteriile respective au făcut obiectul unei revizuiri în lumina evoluțiilor tehnologice. În urma aceste revizuiri, este necesar să se modifice definiția produsului și să se schimbe denumirea categoriei de produse. Aceste noi criterii, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente trebuie să fie valabile o perioadă de doi ani de la data adoptării prezentei decizii.

(5) Din motive de claritate, Decizia 2002/747/CE trebuie înlocuită.

(6) Trebuie să se acorde o perioadă de tranziție producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru becuri electrice pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2002/747/CE, astfel încât aceștia să aibă suficient timp să își adapteze produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și cerințelor revizuite. De asemenea, producătorii trebuie să poată depune cereri în temeiul criteriilor stabilite în Decizia 2002/747/CE sau în temeiul criteriilor stabilite în prezenta decizie până la sfârșitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.

(7) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1) Categoria de produse denumită "surse de lumină" cuprinde toate sursele de lumină cu fluxul luminos >= 60 și <= 12 000 lumeni pentru aplicații de iluminat general, cu conexiune directă sau indirectă la rețeaua publică de distribuție a energiei electrice, echipate cu un soclu de lampă menționat în EN 60061 și concepute pentru a produce o radiație vizibilă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...