Ministerul Apărării Naționale - MApN

Ordinul nr. 57/2011 pentru modificarea Normelor de selecționare a candidaților pentru admiterea la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 132/2009

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 iulie 2011 până la 04 aprilie 2012, fiind abrogat prin Ordin 30/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 36 lit. d), e) și g) și art. 40 lit. c), e) și g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 din Legea educației naționale nr. 1/2011, ale art. 9 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 și art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare,

în scopul aplicării unitare a unor prevederi ale statutului cadrelor militare în domeniul managementului resurselor umane ale Ministerului Apărării Naționale,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.

Art. I. -

Normele de selecționare a candidaților pentru admiterea la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate, pe filiera indirectă, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 132/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 11 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) la data acordării gradului de ofițer să aibă vârsta de cel mult 35 de ani;".

2. La articolul 9 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;".

3. La articolul 9 alineatul (3), litera c) se abrogă.

4. La articolul 9 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;".

5. La articolul 10 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;".

6. La articolul 10 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) la data acordării gradului de subofițer să aibă vârsta de cel mult 45 de ani;".

7. La articolul 10 alineatul (4), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniți în anul desfășurării concursului de admitere la cursul de formare;".

8. La articolul 22, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"

(6) Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere se elaborează de către instituțiile de învățământ organizatoare, conform prevederilor legislației în vigoare, și se înaintează spre avizare la Statul Major General, Direcția management resurse umane, statul major al categoriei de forțe ale armatei și comandamentul de armă care organizează concursul. Modul de anunțare a rezultatelor se aduce la cunoștința candidaților prin grija instituțiilor de învățământ, înainte de concurs, conform prevederilor metodologiei."

9. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Cursul de formare se finalizează prin:

a) promovarea examenului de absolvire organizat de instituțiile militare de învățământ abilitate;

b) eliberarea certificatelor de absolvire;

c) acordarea gradului militar în funcție de nivelul studiilor și de vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportată la stagiile minime în grad;

d) acordarea brevetului de ofițer sau de subofițer în arma/serviciul/specialitatea militară pentru care s-a realizat formarea;

e) numirea într-o funcție prevăzută în statul de organizare, cu nivelul de studii corespunzător cu cel deținut de absolvent și în raport cu experiența profesională impusă de cerințele postului.

(2) Activitățile prilejuite de acordarea primului grad și numirea în funcție se desfășoară în instituțiile militare de învățământ care organizează admiterea la cursul de formare."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea

București, 8 iulie 2011.

Nr. M. 57.

;
se încarcă...