Tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor

SECȚIUNEA 1 Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor

Art. 13. -

În activitatea de apărare împotriva inundațiilor se calculează tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor, denumit în continuare TAP - tariful pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrație. Tariful acoperă costurile estimate cu lucrările de întreținere și reparații aferente infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Art. 14. -

TAP are următoarea structură generală:

a) cheltuieli materiale;

b) cheltuieli cu munca vie;

c) alte cheltuieli directe;

d) cheltuieli indirecte;

e) comision de colectare;

f) profitul Administrației.

Art. 15. -

(1) Calculul TAP se face având în vedere următoarele elemente:

a) periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații, determinată conform anexei nr. 1-Ap;

b) listele lucrărilor de întreținere și reparații pe baza cărora se întocmesc devizele tehnologice specifice unitare pentru elementele de infrastructură de interes comun și din amenajarea interioară, administrate de Administrație, care sunt întocmite pe baza nomenclatorului de devize al Administrației, aprobat de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general, și care sunt prevăzute în anexa nr. 2-Ap;

c) devizele tehnologice specifice unitare de lucrări care se întocmesc pe baza indicatoarelor de norme de deviz în vigoare și norme specifice locale;

d) lucrările de întreținere și reparații care se execută de către Administrație cu terți prestatori și, după caz, cu forțe proprii.

(2) Structura TAP pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor este prevăzută în anexa nr. 3-Ap.

SECȚIUNEA a 2-a
Metodologia de calcul al TAP

Art. 16. -

TAP se calculează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) se estimează pentru fiecare amenajare în parte, pe baza periodicității lucrărilor prevăzute în anexa nr. 1-Ap, volumele fizice ale lucrărilor specifice de întreținere și reparații pentru elementele de infrastructură pentru apărare împotriva inundațiilor;

b) volumele fizice de lucrări estimate la lit. a) se împart la suprafața netă apărată și rezultă volumele fizice de lucrări necesare pentru un hectar apărat;

c) se estimează costurile lucrărilor de întreținere și reparații pe un hectar de teren apărat pentru elementele din infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, conform devizelor tehnologice specifice unitare din anexa nr. 4-Ap, aferente volumelor fizice de lucrări estimate la lit. b);

d) se calculează TAP prin însumarea costurilor lucrărilor de întreținere și reparații obținute potrivit lit. c), la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, calculate conform anexei nr. 5 - Lista cheltuielilor indirecte, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Art. 17. -

Cheltuielile legate de funcționarea centrelor naționale pentru situații de urgență, precum și a centrelor teritoriale pentru situații de urgență se vor suporta din cheltuielile indirecte ale tuturor sucursalelor teritoriale la tarifele calculate la activitatea de desecare, combaterea eroziunii solului și apărare împotriva inundațiilor.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Tarife pentru serviciile de desecare
Tariful pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Dispoziții finale
;
se încarcă...