Tarife pentru serviciile de desecare | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL II Tarife pentru serviciile de desecare

SECȚIUNEA 1 Structura tarifelor pentru serviciile de desecare

Art. 3. -

În activitatea de desecare se calculează următoarele tipuri de tarife pentru serviciile de desecare:

a) TIC - tariful pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrație. Tariful acoperă costurile estimate cu dirijarea controlată a apei, cu evacuarea apei gravitațional și prin pompare, cu lucrările de întreținere și reparații aferente infrastructurii de desecare de interes comun, la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a unității centrale a Administrației, denumită în continuare centrala, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare;

b) TAI - tariful pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrație. Tariful acoperă costurile estimate cu dirijarea controlată a apei și cu lucrările de întreținere și reparații aferente infrastructurii de desecare din amenajarea interioară, la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Art. 4. -

În cazul în care Administrația administrează atât infrastructura de interes comun, cât și infrastructura din amenajarea interioară, se va calcula un tarif unic TDU (lei/ha). Valoarea tarifului TDU se determină astfel: TDU = TIC + TAI.

Art. 5. -

În cazul în care Administrația administrează numai infrastructura de interes comun, iar infrastructura din amenajarea interioară este deținută de beneficiar sau este preluată în condițiile legii de organizațiile de îmbunătățiri funciare, denumite în continuare OIF, în tariful calculat de Administrație valoarea pentru TAI este egală cu zero.

Art. 6. -

Tarifele pentru serviciile de desecare au următoarea structură generală:

a) cheltuieli materiale;

b) cheltuieli cu munca vie;

c) alte cheltuieli directe;

d) cheltuieli indirecte;

e) comision de colectare;

f) profitul Administrației.

Art. 7. -

(1) Calculul tarifelor pentru servicii de desecare se face având în vedere următoarele elemente:

a) periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații, determinată conform anexei nr. 1-D;

b) listele lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații pe baza cărora se întocmesc devizele tehnologice specifice unitare pentru elementele de infrastructură de interes comun și din amenajarea interioară, administrate de Administrație, care sunt întocmite pe baza nomenclatorului de devize al Administrației, aprobat de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general, și sunt prevăzute în anexa nr. 2-D;

c) devizele tehnologice specifice unitare de lucrări, care se întocmesc pe baza indicatoarelor de norme de deviz în vigoare și a normelor specifice locale;

d) lucrările de exploatare, întreținere și reparații din amenajările de îmbunătățiri funciare, care se execută de Administrație cu terți prestatori și, după caz, cu forțe proprii.

(2) Structura tarifelor de desecare pentru executarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații ale infrastructurii de desecare este prevăzută în anexele nr. 3-D, 3.1-D și 3-2 D.

SECȚIUNEA a 2-a
Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de desecare

Art. 8. -

Tarifele pentru servicii de desecare se calculează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) se estimează pentru fiecare amenajare în parte, pe baza periodicității lucrărilor prevăzute în anexa nr. 1-D, volumele fizice ale lucrărilor specifice de exploatare, întreținere și reparații pentru elementele din infrastructura de desecare de interes comun și separat din amenajarea interioară;

b) volumele fizice de lucrări estimate la lit. a) se împart la suprafața netă a amenajării și rezultă volumele fizice de lucrări necesare pentru un hectar amenajat;

c) se estimează costurile lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații la un hectar amenajat, pentru infrastructura de interes comun și pentru infrastructura din amenajarea interioară, conform devizelor tehnologice specifice unitare prevăzute în anexa nr. 4-D, aferente volumelor fizice de lucrări estimate la lit. b);

d) se calculează tarifele de desecare (lei/ha) prin însumarea costurilor lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații obținute potrivit lit. c), la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, calculate conform anexei nr. 5, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Tarife pentru serviciile de desecare
Tariful pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Dispoziții finale
;
se încarcă...