Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor -
SECȚIUNEA 1
Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor

Art. 13. -

În activitatea de apărare împotriva inundațiilor se calculează tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor, denumit în continuare TAP - tariful pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrație. Tariful acoperă costurile estimate cu lucrările de întreținere și reparații aferente infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Art. 14. -

TAP are următoarea structură generală:

a) cheltuieli materiale;

b) cheltuieli cu munca vie;

c) alte cheltuieli directe;

d) cheltuieli indirecte;

e) comision de colectare;

f) profitul Administrației.

Art. 15. -

(1) Calculul TAP se face având în vedere următoarele elemente:

a) periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații, determinată conform anexei nr. 1-Ap;

b) listele lucrărilor de întreținere și reparații pe baza cărora se întocmesc devizele tehnologice specifice unitare pentru elementele de infrastructură de interes comun și din amenajarea interioară, administrate de Administrație, care sunt întocmite pe baza nomenclatorului de devize al Administrației, aprobat de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general, și care sunt prevăzute în anexa nr. 2-Ap;

c) devizele tehnologice specifice unitare de lucrări care se întocmesc pe baza indicatoarelor de norme de deviz în vigoare și norme specifice locale;

d) lucrările de întreținere și reparații care se execută de către Administrație cu terți prestatori și, după caz, cu forțe proprii.

(2) Structura TAP pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor este prevăzută în anexa nr. 3-Ap.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Structura tarifelor pentru serviciile de desecare
Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de desecare
Structura tarifului pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Metodologia de calcul al TC
Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Metodologia de calcul al TAP
;
se încarcă...