Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL V Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar

Art. 18. -

Pentru fiecare deviz tehnologic specific unitar aferent fiecărei activități (desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor), s-au întocmit anexele explicative ale consumurilor de resurse pentru fiecare articol de deviz și/sau normă locală după cum urmează: anexa nr. 7-DP1 (1-42) - Devize tehnologice desecare cu evacuarea apei prin pompare; anexa nr. 7-DG1 (1-21) - Devize tehnologice desecare cu evacuarea apei gravitațional; anexa nr. 7-CES1 (1-28) - Devize tehnologice combaterea eroziunii solului; anexa nr. 7-Ap1 (1-21) - Devize tehnologice apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje).

Art. 19. -

Devizele tehnologice specifice unitare sunt centralizate pe fiecare activitate în anexa nr. 7-DP1 - Centralizator devize tehnologice. Activitatea: desecare cu evacuarea apei prin pompare; anexa nr. 7-DG1 - Centralizator devize tehnologice. Activitatea: desecare cu evacuarea apei gravitațional; anexa nr. 7-CES1 - Centralizator devize tehnologice. Activitatea: combaterea eroziunii solului; anexa nr. 7-Ap1 - Centralizator devize tehnologice. Activitatea: apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje).

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Dispoziții generale
Tarife pentru serviciile de desecare
Tariful pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Dispoziții finale
;
se încarcă...