Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de desecare | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tarife pentru serviciile de desecare -
SECȚIUNEA a 2-a

Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de desecare

Art. 8. -

Tarifele pentru servicii de desecare se calculează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) se estimează pentru fiecare amenajare în parte, pe baza periodicității lucrărilor prevăzute în anexa nr. 1-D, volumele fizice ale lucrărilor specifice de exploatare, întreținere și reparații pentru elementele din infrastructura de desecare de interes comun și separat din amenajarea interioară;

b) volumele fizice de lucrări estimate la lit. a) se împart la suprafața netă a amenajării și rezultă volumele fizice de lucrări necesare pentru un hectar amenajat;

c) se estimează costurile lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații la un hectar amenajat, pentru infrastructura de interes comun și pentru infrastructura din amenajarea interioară, conform devizelor tehnologice specifice unitare prevăzute în anexa nr. 4-D, aferente volumelor fizice de lucrări estimate la lit. b);

d) se calculează tarifele de desecare (lei/ha) prin însumarea costurilor lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații obținute potrivit lit. c), la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, calculate conform anexei nr. 5, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Structura tarifelor pentru serviciile de desecare
Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de desecare
Structura tarifului pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Metodologia de calcul al TC
Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Metodologia de calcul al TAP
;
se încarcă...