Metodologia de calcul al TAP | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tariful pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor -
SECȚIUNEA a 2-a

Metodologia de calcul al TAP

Art. 16. -

TAP se calculează prin parcurgerea următoarelor etape:

a) se estimează pentru fiecare amenajare în parte, pe baza periodicității lucrărilor prevăzute în anexa nr. 1-Ap, volumele fizice ale lucrărilor specifice de întreținere și reparații pentru elementele de infrastructură pentru apărare împotriva inundațiilor;

b) volumele fizice de lucrări estimate la lit. a) se împart la suprafața netă apărată și rezultă volumele fizice de lucrări necesare pentru un hectar apărat;

c) se estimează costurile lucrărilor de întreținere și reparații pe un hectar de teren apărat pentru elementele din infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, conform devizelor tehnologice specifice unitare din anexa nr. 4-Ap, aferente volumelor fizice de lucrări estimate la lit. b);

d) se calculează TAP prin însumarea costurilor lucrărilor de întreținere și reparații obținute potrivit lit. c), la care se adaugă cheltuielile constituite din regia unității de administrare, inclusiv a formațiilor, a sucursalei teritoriale și a centralei, calculate conform anexei nr. 5 - Lista cheltuielilor indirecte, cota de profit și, după caz, comisionul de colectare.

Art. 17. -

Cheltuielile legate de funcționarea centrelor naționale pentru situații de urgență, precum și a centrelor teritoriale pentru situații de urgență se vor suporta din cheltuielile indirecte ale tuturor sucursalelor teritoriale la tarifele calculate la activitatea de desecare, combaterea eroziunii solului și apărare împotriva inundațiilor.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Structura tarifelor pentru serviciile de desecare
Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de desecare
Structura tarifului pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Metodologia de calcul al TC
Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Metodologia de calcul al TAP
;
se încarcă...