LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 1 Ap -
LISTA
pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într-un an de funcționare a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize Periodicitatea lucrărilor
1. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase și lemnoase de pe taluzele și coronamentul digurilor și barajelor API01 - de două ori/an
2. Însămânțări și supraînsămânțări pe taluze și coronamente la diguri și baraje API02 - 25% din suprafață/an
3. Întreținere atelaje și animale de tracțiune API03 - permanent
(2 ore/zi x 365 de zile)
4. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor API04 - permanent personalul de exploatare (îngrijitor, fochist) și consumuri curente;
- 20% din centre/an - lucrări întreținere
5. Întreținerea bornelor, a mirelor și barierelor la diguri și baraje API05 - anual
6. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții API06 - o zi/săptămână
7. Urmărirea comportării digurilor și supravegherea acestora în timpul viiturilor API07 - permanent pentru toată lungimea de dig
8. Gestionarea materialelor, mijloacelor de intervenție, a spațiilor de depozitare și a spațiilor de cazare API08 - permanent
9. Întreținerea corpurilor de navă plutitoare API09 - anual toate navele plutitoare
10. Întreținerea puțurilor hidrogeologice și activitate hidrogeologică API10 - citiri - săptămânal;
- 20% din numărul total/an - întreținere
11. Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor API11 - permanent
12. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de apărare din administrarea sucursalei API13 - conform Legii siguranței digurilor nr. 259/2010
13. Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare API14 - 1/5 ani;
20% din numărul total/an
14. Întreținerea construcțiilor hidrotehnice (C.H.) ce traversează digurile, baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.) API15 - anual toate
15. Întreținere cantoane și depozite pentru materiale și mijloace de apărare API16 - 20% din numărul total/an
16. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători topografice la diguri și baraje APR01 - 2% pe an din lungimea digului x 2
17. Completări de terasamente la diguri, baraje, rampe de acces și nivelarea coronamentului digurilor, consolidări taluze APR02 - 2% pe an din lungimea digului
18. Reparații la borne, mire și bariere la diguri și baraje APR03 - 15% din total/an
19. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor APR04 - 10% din total/an
20. Reparații la C.H. ce traversează digurile, reparații la baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.) APR05 - 15% din total/an
21. Reparat cantoane, depozite și anexe APR07 - 10% din total/an

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și se aprobă de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
CONVENȚIA Nr / de compensare a obligațiilor de plată reprezentând sume datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, de combatere a eroziunii solului și de apărare împotriva inundațiilor
SITUAȚIA cuprinzând beneficiarii sumelor reprezentând
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de desecare, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura din cadrul amenajărilor de desecare declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
STRUCTURA tarifului de desecare unic TDU pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
STRUCTURA tarifului de desecare TIC pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de desecare TAI pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de combatere a eroziunii solului TC pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de apărare împotriva inundațiilor TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
;
se încarcă...