LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 2 CES -
LISTA
lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației

Nr. crt. Categoria de lucrări de întreținere și reparații Cod deviz
1. Însămânțări taluze la canale, debușee și terase CI01
2. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase și lemnoase pe canale CI02
3. Întreținerea împrejmuirilor plantațiilor silvice CI03
4. Întreținerea atelajelor și animalelor de tracțiune CI04
5. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor CI05
6. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții CI06
7. Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei CI07
8. Întreținere puțuri hidrogeologice și activitate hidrogeologică CI08
9. Întreținerea pepinierelor silvice CI09
10. Întreținere și curățiri în plantațiile silvice antierozionale CI10
11. Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de combatere a eroziunii solului (CES) CI11
12. Răriri și tăieri de regenerare în plantațiile silvice antierozionale CI13
13. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de CES din administrarea sucursalei CI 14
14. Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare CI 15
15. Decolmatări canale de depuneri CI 16
16. Întreținerea pereelor CI17
17. Întreținere la C.H. (baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc.) CI 18
18. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții CR01
19. Decolmatări canale de depuneri CR02
20. Reparații la peree degradate pe canale și debușee CR03
21. Reparații la baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc. CR04
22. Repararea drumurilor antierozionale CR05
23. Reparații la cleionaje și gărdulețe CR06
24. Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante CR07
25. Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare CR08
26. Completarea golurilor în plantațiile antierozionale CR09
27. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor CR10
28. Reparat cantoane, depozite și anexe CR11

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și se aprobă de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
CONVENȚIA Nr / de compensare a obligațiilor de plată reprezentând sume datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, de combatere a eroziunii solului și de apărare împotriva inundațiilor
SITUAȚIA cuprinzând beneficiarii sumelor reprezentând
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de desecare, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura din cadrul amenajărilor de desecare declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
STRUCTURA tarifului de desecare unic TDU pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
STRUCTURA tarifului de desecare TIC pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de desecare TAI pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de combatere a eroziunii solului TC pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de apărare împotriva inundațiilor TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA CHELTUIELILOR INDIRECTE
;
se încarcă...