LISTA lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura din cadrul amenajărilor de desecare declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 2 D -
LISTA
lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura din cadrul amenajărilor de desecare declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației

I. Lista lucrărilor de exploatare în rețea

Nr. crt. Categoria de lucrări de exploatare Rețea de interes comun Rețea din amenajarea interioară
Desecare cu pompare Desecare gravitațională Desecare cu pompare Desecare gravitațională
1. Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei DPE03 DGE01 DPE03 DGE01
2. Exploatare puțuri hidrogeologice DPE04 DGE02 - -
3. Urmărirea umidității solului și a chimismului apei DPE05 DGE03 - -
4. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 DGE05 DPE07 DGE05

II. Lista lucrărilor de exploatare a stațiilor de pompare

Nr. crt. Categoria de lucrări de exploatare Rețea de interes comun Rețea din amenajarea interioară
Desecare cu pompare Desecare cu pompare
1. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare electrice DPE01 -
2. Exploatarea stațiilor de pompare de desecare termice DPE02 -
3. Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare DPE07 -
4. Efectuarea probelor tehnologice în amenajări de desecare prin pompare DPE08 -
5. Efectuarea epuizmentelor cu agregate termice sau electrice în stațiile de pompare de desecare DPE09 -
6. Menținerea sub tensiune a posturilor trafo și iluminarea stațiilor de pompare în afara perioadei de utilizare DPE10 -

III. Lista lucrărilor de întreținere și reparații

Nr. crt. Categoria de lucrări de întreținere și reparații Rețea de interes comun Rețea din amenajarea interioară
Desecare cu pompare (DP) Desecare gravitațională (DG) Desecare cu pompare (DP) Desecare gravitațională (DG)
1. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale DPI01 DGI02 DPI01 DGI02
2. Întreținere atelaje și animale de tracțiune DPI02 DGI03 - -
3. Consolidări de taluze la canale de desecare DPI03 DGI01 DPI03 DGI01
4. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor DPI04 DGI04 - -
5. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții DPI05 DGI05 DPI05 DGI05
6. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de desecare prin pompare din administrarea sucursalei DPI06 DGI06 - -
7. Decolmatări canale de depuneri DPI07 DGI07 DPI07 DGI07
8. Întreținerea pereelor DPI08 DGI08 DPI08 DGI08
9. Întreținere la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPI09 DGI09 DPI09 DGI09
10. Întreținerea și revizia agregatelor de pompare de bază (electrice și termice) DPI10 - - -
11. Întreținerea și revizia instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare (armături, instalații auxiliare, dispozitive de protecție, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet) DPI11 - - -
12. Întreținerea și revizia conductelor de aspirație și refulare DPI12 - - -
13. Întreținerea instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune DPI13 - - -
14. Măsurători și verificări PRAM - ISCIR - AMC DPI14 - - -
15. Întreținere linii electrice aeriene (LEA) și posturi de transformare (PT) din administrarea Administrației DPI15 - - -
16. Întreținere la clădiri stații de pompare (SP) și anexe DPI16 - - -
17. Întreținerea mijloacelor de transport DPI17 - - -
18. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții DPR01 DGR01 DPR01 DGR01
19. Decolmatări canale de depuneri DPR02 DGR02 DPR02 DGR02
20. Reparații la peree degradate pe canale DPR03 DGR03 DPR03 DGR03
21. Reparații la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare DPR04 DGR04 DPR04 DGR04
22. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor DPR05 DGR05 - -
23. Reparații la clădiri și anexe la stațiile de pompare DPR08 - - -
24. Reparat cantoane depozite și anexe - DGR08 - -
25. Repararea agregatelor de pompare de bază DPR09 - - -
26. Repararea conductelor de aspirație și refulare, a sitelor și grătarelor, inclusiv dispozitive de protecție DPR10 - - -
27. Repararea instalațiilor hidromecanice și auxiliare din stațiile de pompare: armături, instalații auxiliare, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet, organe de protecție și etanșări DPR11 - - -
28. Repararea bazinelor de aspirație și refulare DPR12 - - -
29. Repararea instalațiilor electrice de joasă tensiune și a instalațiilor electronice, automatizări - dispecerizări - comutație primară și secundară, echipamente auxiliare DPR13 - - -
30. Repararea instalațiilor electrice de medie tensiune (6-20 kV) - celule, transformatoare, linii electrice DPR14 - - -
31. Măsurători și verificări PRAM - ISCIR - AMC DPR15 - - -
32. Reparații LEA și PT din administrarea Administrației DPR16 - - -
33. Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante DPR06 DGR06 DPR06 DGR06
34. Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare DPR07 DGR07 DPR07 DGR07

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și se aprobă de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
CONVENȚIA Nr / de compensare a obligațiilor de plată reprezentând sume datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, de combatere a eroziunii solului și de apărare împotriva inundațiilor
SITUAȚIA cuprinzând beneficiarii sumelor reprezentând
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de desecare, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura din cadrul amenajărilor de desecare declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
STRUCTURA tarifului de desecare unic TDU pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
STRUCTURA tarifului de desecare TIC pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de desecare TAI pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de combatere a eroziunii solului TC pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de apărare împotriva inundațiilor TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
;
se încarcă...