LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 4 CES -
LISTA
devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr. 2-CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Devize tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize UM Prețul unitar al devizului tehnologic specific unitar (lei/UM)
1. Însămânțări taluze la canale, debușee și terase CI01 1.000 m2
2. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale CI02 100 m2
3. Întreținerea împrejmuirilor plantațiilor silvice CI03 ml
4. Întreținerea atelajelor și animalelor de tracțiune CI04 ore
5. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor CI05 lei
6. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții CI06 ore
7. Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei CI07 lei
8. Întreținere puțuri hidrogeologice și activitate hidrogeologică CI08 100 de citiri
9. Întreținerea pepinierelor silvice CI09 ha
10. Întreținere și curățiri în plantațiile silvice antierozionale CI10 ha
11. Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de combatere a eroziunii solului CI11 ore
12. Răriri și tăieri de regenerare în plantațiile silvice antierozionale CI13 ha
13. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de combatere a eroziunii solului (CES) din administrarea sucursalei CI14 lei
14. Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare CI15 lei
15. Decolmatări canale de depuneri CI16 100 m3
16. Întreținerea pereelor CI17 m2
17. Întreținere la C.H. ( baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc.) CI18 buc.
18. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții CR01 ore
19. Decolmatări canale de depuneri CR02 100 m3
20. Reparații la peree degradate pe canale și debușee CR03 m2
21. Reparații la baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc. CR04 buc.
22. Repararea drumurilor antierozionale CR05 km
23. Reparații la cleionaje și gărdulețe CR06 ml
24. Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante CR07 ml
25. Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare CR08 buc.
26. Completarea golurilor în plantațiile antierozionale CR09 ha
27. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor CR10 buc.
28. Reparat cantoane, depozite și anexe CR11 buc.

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize și devizele se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
LISTA pentru stabilirea periodicității lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații într un an de funcționare a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor, conform nomenclatorului de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura din cadrul amenajărilor de desecare declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
STRUCTURA tarifului de desecare unic TDU pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
STRUCTURA tarifului de desecare TIC pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de desecare TAI pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de combatere a eroziunii solului TC pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de apărare împotriva inundațiilor TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA CHELTUIELILOR INDIRECTE
Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei prin pompare
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei gravitațional
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Combaterea eroziunii solului CES
DEVIZE TEHNOLOGICE Combaterea eroziunii solului
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
;
se încarcă...