LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 4 Ap -
LISTA
devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr. 2-Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Nr. crt. Lucrări cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Codul devizelor conform nomenclatorului de devize UM Prețul unitar al devizului tehnologic specific unitar (lei/UM)
1. Distrugerea vegetației acvatice, ierboase și lemnoase de pe taluzele și coronamentul digurilor și barajelor API01 100 m2
2. Însămânțări și supraînsămânțări pe taluze și coronamente la diguri și baraje API02 100 m2
3. Întreținere atelaje și animale de tracțiune API03 ore
4. Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor API04 lei
5. Întreținerea bornelor, a mirelor și a barierelor la diguri și baraje API05 buc.
6. Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții API06 ore
7. Urmărirea comportării digurilor și supravegherea acestora în timpul viiturilor API07 ore
8. Gestionarea materialelor, mijloacelor de intervenție, a spațiilor de depozitare și a spațiilor de cazare API08 ore
9. Întreținerea corpurilor de navă plutitoare API09 ore
10. Întreținerea puțurilor hidrogeologice și activitate hidrogeologică API10 100 de citiri
11. Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor API11 ore
12. Autorizarea de funcționare a amenajărilor de apărare din administrarea sucursalei API13 lei
13. Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare API14 lei
14. Întreținerea construcțiilor hidrotehnice (C.H.) ce traversează digurile, baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.) API15 buc.
15. Întreținere cantoane și depozite pentru materiale și mijloace de apărare API16 mii lei
16. Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători topografice la diguri si baraje APR01 ore
17. Completări de terasamente la diguri, baraje, rampe de acces și nivelarea coronamentului digurilor, consolidări taluze APR02 100 m3
18. Reparații la borne, mire și bariere la diguri și baraje APR03 buc.
19. Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor APR04 buc.
20. Reparații la C.H. ce traversează digurile, reparații la baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.) APR05 buc.
21. Reparat cantoane depozite și anexe APR07 buc.

NOTĂ:

Pentru lucrările realizate prin soluții și tehnologii noi, nomenclatorul de devize și devizele se modifică și se completează la propunerea directorului sucursalei teritoriale a Administrației și de consiliul de administrație, la propunerea directorului general al Administrației.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
LISTA lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura din cadrul amenajărilor de desecare declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de combatere a eroziunii de adâncime și de suprafață, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
STRUCTURA tarifului de desecare unic TDU pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
STRUCTURA tarifului de desecare TIC pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de desecare TAI pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de combatere a eroziunii solului TC pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de apărare împotriva inundațiilor TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA CHELTUIELILOR INDIRECTE
Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei prin pompare
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei gravitațional
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Combaterea eroziunii solului CES
DEVIZE TEHNOLOGICE Combaterea eroziunii solului
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
DEVIZE TEHNOLOGICE Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
;
se încarcă...