Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 6 -
Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice

- an de funcționare al infrastructurii - an calendaristic;

- dirijarea controlată a apei - asigurarea condițiilor de scurgere a apei din câmpurile de drenuri în rețeaua de canale, asigurarea secțiunii de scurgere a apei în canalele de desecare, indiferent de ordinul de mărime, prin înlăturarea obstacolelor de orice natură și manevrarea dispozitivelor de închidere în vederea regularizării debitelor de apă ce trebuie evacuată;

- deviz tehnologic specific unitar - deviz întocmit pentru fiecare lucrare prevăzută în nomenclatorul de devize, pe baza unei tehnologii specifice fiecărei lucrări, valoarea rezultată fiind raportată la unitatea de măsură de referință prevăzută în nomenclatorul de devize;

- infrastructura de desecare de interes comun - partea din amenajarea de desecare formată din canale principale, canale colectoare și de evacuare, cu construcțiile hidrotehnice aferente, stațiile de prepompare și stațiile de evacuare, cantoane de exploatare, a căror administrare, exploatare, întreținere și reparații se pot realiza numai într-un cadru unitar de către Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare - R.A. sau o federație;

- infrastructura de desecare din amenajarea interioară - partea din rețeaua hidrotehnică de desecare formată din canale secundare, terțiare și de ultim ordin cu construcțiile hidrotehnice aferente, câmpurile de drenuri cu stațiile de pompare aferente, a căror administrare, exploatare și întreținere se pot realiza și de către beneficiarii care o dețin sau de organizațiile de îmbunătățiri funciare;

- periodicitatea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare - intervalul de timp la care este necesar să se revină cu o lucrare specifică asupra unui element component al infrastructurii de îmbunătățiri funciare pentru a asigura o funcționare corespunzătoare;

- suprafață brută - suprafața totală cuprinsă în perimetrul amenajat cu lucrări de îmbunătățiri funciare;

- suprafața netă - suprafața agricolă și neagricolă, cu excepția suprafeței ocupate de infrastructura de îmbunătățiri funciare;

- suprafața cu infrastructura de combatere a eroziunii solului - suma suprafeței terenurilor care beneficiază direct sau indirect de efectul lucrărilor de combatere a eroziunii solului;

- suprafața cu infrastructura de apărare împotriva inundațiilor - suma suprafeței terenurilor care beneficiază direct sau indirect de efectul lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
LISTA lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în Nomenclatorul de devize al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația) pentru care se întocmesc devize tehnologice specifice unitare la infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, declarate de utilitate publică, aflate în administrarea Administrației
STRUCTURA tarifului de desecare unic TDU pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
STRUCTURA tarifului de desecare TIC pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de desecare TAI pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de combatere a eroziunii solului TC pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de apărare împotriva inundațiilor TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA CHELTUIELILOR INDIRECTE
Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei prin pompare
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei gravitațional
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Combaterea eroziunii solului CES
DEVIZE TEHNOLOGICE Combaterea eroziunii solului
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
DEVIZE TEHNOLOGICE Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
;
se încarcă...