DEVIZE TEHNOLOGICE Combaterea eroziunii solului | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 7 CES1 (1 28) -
DEVIZE TEHNOLOGICE
Combaterea eroziunii solului

DENUMIRE DEVIZ: C...............

Nr. crt. Codul lucrării Lucrarea UM Lucrări mecanice Lucrări manuale Consum materiale Total cheltuieli lei/ha
Utilaje, mijloace de transport Volum lucrare Normă timp utilaj ore/UM Durata ore
5 x 6
Carburant Salariu mecanici Volum lucrare Normă timp ore/UM Durata lucrării ore
15 x 16
Tarif orar lei/h Valoare lei
17 x 18
Denumire material UM Cantitate Preț/UM Valoare materiale lei
22 x 23
Normă consum l/h Consum normat
l
7 x 8
Preț unitar lei/l Valoare lei
9 x 10
Durata lucrării ore col. 7 Tarif orar lei/h Valoare lei
12 x 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
TOTAL GENERAL x x x x x x x x 0 x x x x x x x
1
2 Articol de deviz
3 Norme locale
4
5
6
7
8

NOTĂ:

Col. 3 = unitatea de măsură a articolului de deviz și norme locale

Col. 4 = tipul de utilaj sau tipul mijlocului de transport folosit, cu care se va executa lucrarea

Col. 5 = se determină pe baza inventarului fizic al infrastructurii, corelat cu periodicitatea lucrărilor și raportat la suprafața brută amenajată

Col. 6 = norma de timp a utilajului specificat sau mijlocul de transport specificat în coloană

Col. 7 = Col. 5 x Col. 6

Col. 8 = consumul normat al utilajului sau mijlocul de transport specificat în col. 4

Col. 9 = Col. 7 x Col. 8

Col. 10 = prețul unitar al carburantului la momentul întocmirii devizului (furnizor Petrom)

Col. 11 = Col. 9 x Col. 10

Col. 12 = Col. 7

Col. 13 = salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)

Col. 14 = Col. 12 x Col. 13

Col. 15 = se determină pe baza inventarului fizic al infrastructurii

Col. 16 = norma de timp aferentă lucrării (din normele locale sau indicatoarele de norme de deviz)

Col. 17 = Col. 15 x Col. 16

Col. 18 = salariul tarifar mediu format din salariul de încadrare + sporurile aprobate conform grilei de salarizare a Administrației

Col. 19 = Col. 17 x Col. 18

Col. 20 = se completează cu denumirea principalelor materiale care se vor pune în operă

Col. 21 = se respectă unitatea de măsură pentru fiecare material

Col. 22 = reprezintă cantitatea de material aferent volumului de lucrare de la col. 5, respectiv col. 15

Col. 23 = reprezintă prețul materialelor

Col. 24 = Col. 22 x Col. 23

Col. 25 = Col. 11+Col. 14+Col. 19+Col. 24

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA CHELTUIELILOR INDIRECTE
Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei prin pompare
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei gravitațional
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Combaterea eroziunii solului CES
DEVIZE TEHNOLOGICE Combaterea eroziunii solului
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
DEVIZE TEHNOLOGICE Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
;
se încarcă...