CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 7 DP 1 -
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE
Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare

Nr. crt. Indice deviz Denumire deviz Manoperă Materiale Total costuri lei/ha
Total lei Mecanici utilaje Muncitori Total lei din care:
ore lei ore lei Materiale Carburanți Energie electrică
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Exploatare
1 DPE01 Exploatarea stațiilor de pompare (SP) de desecare electrice
2 DPE02 Exploatarea SP de desecare termice
3 DPE03 Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei
4 DPE04 Exploatare puțuri hidrogeologice
5 DPE05 Urmărirea umidității solului și a chimismului apei
6 DPE07 Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare
7 DPE08 Efectuarea probelor tehnologice în amenajări de desecare prin pompare
8 DPE09 Efectuarea epuizmentelor cu agregate termice sau electrice în SP desecare
9 DPE10 Menținerea sub tensiune a posturilor trafo și iluminarea SP în afara perioadei de utilizare
Întreținere
1 DPI01 Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale
2 DPI02 Întreținere atelaje și animale de tracțiune
3 DPI03 Consolidări de taluze la canale de desecare
4 DPI04 Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor
5 DPI05 Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții
6 DPI06 Autorizarea de funcționale a amenajărilor de desecare prin pompare din administrarea sucursalei
7 DPI07 Decolmatări canale de depuneri
8 DPI08 Întreținerea pereelor
9 DPI09 Întreținere la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare
10 DPI10 Întreținerea și revizia agregatelor de pompare de bază (electrice și termice)
11 DPI11 Întreținerea și revizia instalațiilor hidromecanice și auxiliare din SP (armături, instalații auxiliare, dispozitive de protecție, instalații de ridicat și transport, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet)
12 DPI12 Întreținerea și revizia conductelor de aspirație și refulare
13 DPI13 Întreținerea instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune
14 DPI14 Măsurători și verificări PRAM-ISCIR-AMC
15 DPI15 Întreținere linii electrice aeriene LEA și post de transformare PT din administrarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare
16 DPI16 Întreținere la clădiri SP și anexe
17 DPI17 Întreținere mijloace de transport
Reparații
1 DPR01 Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții
2 DPR02 Decolmatări canale de depuneri
3 DPR03 Reparații la peree degradate pe canale
4 DPR04 Reparații la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare
5 DPR05 Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor
6 DPR06 Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante
7 DPR07 Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare
8 DPR08 Reparații la clădiri și anexe la stațiile de pompare
9 DPR09 Repararea agregatelor de pompare de bază
10 DPR10 Repararea conductelor de aspirație și refulare, a sitelor și grătarelor, inclusiv a dispozitivelor de protecție
11 DPR11 Repararea instalațiilor hidromecanice și auxiliare din SP: armături, instalații auxiliare, instalații de ridicat și transportat, instalații de încălzire, instalații de ventilație, instalații paratrăsnet, organe de protecție și etanșări
12 DPR12 Repararea bazinelor de aspirație și refulare
13 DPR13 Repararea instalațiilor electrice de joasă tensiune și a instalațiilor electronice, automatizări - dispecerizări - comutație primară și secundară, echipamentelor auxiliare
14 DPR14 Repararea instalațiilor electrice de medie tensiune (6-20 kV) - celule, transformatoare, linii electrice
15 DPR15 Măsurători și verificări PRAM - ISCIR - AMC
16 DPR16 Reparații LEA si PT din administrarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare
TOTAL CHELTUIELI DESECARE CU EVACUAREA APEI PRIN POMPARE (lei/ha):

NOTĂ:

Coloana 3 = col. 5+col. 7 din anexa nr. 7 - DP1

Coloana 4 = col. 7 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42);

Coloana 5 = col. 14 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42)

Coloana 6 = col. 17 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42)

Coloana 7 = col. 19 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42)

Coloana 8 = col. 9 + col. 10 + col.11 din anexa nr. 7 - DP1

Coloana 9 = col. 24 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42) (valoarea materialelor fără energie electrică de pompare)

Coloana 10 = col. 11 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42)

Coloana 11 = col. 24 din anexa nr. 7 - DP1 (1-42) (valoare energie electrică de pompare)

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
STRUCTURA tarifului de desecare unic TDU pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare
STRUCTURA tarifului de desecare TIC pentru infrastructura de desecare de interes comun, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de desecare TAI pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de combatere a eroziunii solului TC pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de apărare împotriva inundațiilor TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA CHELTUIELILOR INDIRECTE
Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei prin pompare
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei gravitațional
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Combaterea eroziunii solului CES
DEVIZE TEHNOLOGICE Combaterea eroziunii solului
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
DEVIZE TEHNOLOGICE Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
;
se încarcă...