CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 7 DG1 -
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE
Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional

Nr. crt. Indice deviz Denumire deviz Manoperă Materiale Total costuri lei/ha
Total lei Mecanici utilaje Muncitori Total lei din care:
ore lei ore lei Materiale Carburanți Energie electrică
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Exploatare
1 DGE01 Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei
2 DGE02 Exploatare puțuri hidrogeologice
3 DGE03 Urmărirea umidității solului și a chimismului apei
4 DGE05 Asigurarea pazei și protecției infrastructurii de desecare
Întreținere
1 DGI01 Consolidări de taluze la canale de desecare
2 DGI02 Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale
3 DGI03 Întreținere atelaje și animale de tracțiune
4 DGI04 Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor
5 DGI05 Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții
6 DGI06 Autorizarea de funcționare a amenajărilor de desecare prin pompare din administrarea sucursalei
7 DGI07 Decolmatări canale de depuneri
8 DGI08 Întreținerea pereelor
9 DGI09 Întreținere la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare
Reparații
1 DGR01 Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractare cu terții
2 DGR02 Decolmatări canale de depuneri
3 DGR03 Reparații la peree degradate pe canale
4 DGR04 Reparații la C.H.: noduri de distribuție, căderi, podețe, stăvilare
5 DGR05 Repararea centrelor administrative ale centralei, a sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor
6 DGR06 Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante
7 DGR07 Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare
8 DGR08 Reparat cantoane, depozite și anexe
TOTAL CHELTUIELI DESECARE CU EVACUAREA APEI GRAVITAȚIONAL (lei/ha):

NOTĂ:

Coloana 3 = col. 5+col. 7 din anexa nr. 7 - DG1

Coloana 4 = col. 7 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 5 = col. 14 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 6 = col. 17 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 7 = col. 19 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 8 = col. 9+col. 10+col. 11 din anexa nr. 7 - DG1

Coloana 9 = col. 24 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 10 = col. 11 din anexa nr. 7 - DG1(1-21)

Coloana 11 = col. 24 din anexa nr. 7 - DG1(1-21), care este = 0 (neavând energie electrică de pompare)

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
STRUCTURA tarifului de desecare TAI pentru infrastructura de desecare din amenajarea interioară, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de combatere a eroziunii solului TC pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
STRUCTURA tarifului de apărare împotriva inundațiilor TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA CHELTUIELILOR INDIRECTE
Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei prin pompare
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei gravitațional
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Combaterea eroziunii solului CES
DEVIZE TEHNOLOGICE Combaterea eroziunii solului
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
DEVIZE TEHNOLOGICE Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
;
se încarcă...