CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Combaterea eroziunii solului CES | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 7 CES1 -
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE
Activitatea: Combaterea eroziunii solului
CES

Nr. crt. Indice deviz Denumire deviz Manoperă Materiale Total costuri lei/ha
Total lei Mecanici utilaje Muncitori Total lei din care:
ore lei ore lei Materiale Carburanți Energie electrică
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Întreținere
1 CI01 Însămânțări taluze la canale, debușee și terase
2 CI02 Distrugerea vegetației acvatice, ierboase, lemnoase pe canale
3 CI03 Întreținerea împrejmuirilor plantațiilor silvice
4 CI04 Întreținerea atelajelor și animalelor de tracțiune
5 CI05 Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor
6 CI06 Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții
7 CI07 Deblocarea canalelor și a construcțiilor hidrotehnice (C.H.) pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apei
8 CI08 Întreținere puțuri hidrogeologice și activitate hidrogeologică
9 CI09 Întreținerea pepinierelor silvice
10 CI10 Întreținere și curățiri în plantațiile silvice antierozionale
11 CI11 Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de combatere a eroziunii solului (CES)
12 CI13 Răriri și tăieri de regenerare în plantațiile silvice antierozionale
13 CI 14 Autorizarea de funcționare a amenajărilor de CES din administrarea sucursalei
14 CI 15 Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice care se supun urmăririi speciale în exploatare
15 CI 16 Decolmatări canale de depuneri
16 CI17 Întreținerea pereelor
17 CI 18 Întreținere la C.H. (baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc.)
Reparații
1 CR01 Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători pentru contractarea cu terții
2 CR02 Decolmatări canale de depuneri
3 CR03 Reparații la peree degradate pe canale și debușee
4 CR04 Reparații la baraje, ziduri de sprijin, praguri și traverse din gabioane, jilipuri, captări izvoare, căderi, podețe etc.
5 CR05 Repararea drumurilor antierozionale
6 CR06 Reparații la cleionaje și gărdulețe
7 CR07 Repararea rețelei de drenuri colectoare și a rețelei de drenuri absorbante
8 CR08 Repararea gurilor de evacuare și a căminelor de vizitare
9 CR09 Completarea golurilor în plantațiile antierozionale
10 CR10 Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor
11 CR11 Reparat cantoane, depozite și anexe
TOTAL CHELTUIELI CES (lei/ha)

NOTĂ:

Coloana 3 = col. 5+col. 7 din anexa nr. 7-CES1

Coloana 4 = col. 7 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 5 = col. 14 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 6 = col. 17 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 7 = col. 19 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 8 = col. 9+col. 10 + col. 11 din anexa nr. 7-CES1

Coloana 9 = col. 24 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 10 = col. 11 din anexa nr. 7-CES1 (1-28)

Coloana 11 = col. 24 din anexa nr. 7-CES1 (1-28), care este = 0 (neavând energie electrică de pompare).

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
STRUCTURA tarifului de apărare împotriva inundațiilor TAP pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 D pentru infrastructura de desecare administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA CHELTUIELILOR INDIRECTE
Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei prin pompare
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei gravitațional
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Combaterea eroziunii solului CES
DEVIZE TEHNOLOGICE Combaterea eroziunii solului
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
DEVIZE TEHNOLOGICE Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
;
se încarcă...