CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje) | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

ANEXA Nr 7 Ap1 -
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE
Activitatea: Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)

Nr. crt. Indice deviz Denumire deviz Manoperă Materiale Total costuri lei/ha
Total lei Mecanici utilaje Muncitori Total lei din care:
ore lei ore lei Materiale Carburanți Energie electrică
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Întreținere
1 API01 Distrugerea vegetației acvatice, ierboase și lemnoase de pe taluzele și coronamentul digurilor și barajelor
2 API02 Însămânțări și supraînsămânțări pe taluze și coronamente la diguri și baraje
3 API03 Întreținerea atelaje și animale de tracțiune
4 API04 Întreținerea centrelor administrative ale unității centrale a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare (centrala), sucursalelor teritoriale, unităților de administrare și formațiilor
5 API05 Întreținerea bornelor, a mirelor și barierelor la diguri și baraje
6 API06 Supravegherea și recepția lucrărilor executate cu terții
7 API 07 Urmărirea comportării digurilor și supravegherea acestora în timpul viiturilor
8 API 08 Gestionarea materialelor, mijloacelor de intervenție, spațiilor de depozitare și spațiilor de cazare
9 API09 Întreținerea corpurilor de navă plutitoare
10 API 10 Întreținerea puțurilor hidrogeologice și activitate hidrogeologică
11 API 11 Asigurarea pazei și protecției lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor
12 API 13 Autorizarea de funcționare a amenajărilor de apărare din administrarea sucursalei
13 API 14 Expertizarea în vederea autorizării de funcționare în condiții de siguranță a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor și a altor construcții hidrotehnice (C.H.) care se supun urmăririi speciale în exploatare
14 API 15 Întreținerea construcțiilor hidrotehnice care traversează digurile, baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.)
15 API 16 Întreținere cantoane și depozite pentru materiale și mijloace de apărare
Reparații
1 APR01 Determinarea volumelor de lucrări prin măsurători topografice la diguri și baraje
2 APR02 Completări de terasamente la diguri, baraje, rampe de acces și nivelarea coronamentului digurilor, consolidări taluze
3 APR03 Reparații la borne, mire și bariere la diguri și baraje
4 APR04 Repararea centrelor administrative ale centralei, sucursalelor teritoriale, unităților de administrare, formațiilor
5 APR05 Reparații la C.H. care traversează digurile, reparații la baraje (goliri de fund, stăvilare, dispozitive de ridicat, peree, canale de fugă, pasarele etc.)
6 APR07 Reparat cantoane, depozite și anexe
TOTAL CHELTUIELI APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR (lei/ha)

NOTĂ:

Coloana 3 = col. 5+col. 7 din anexa nr. 7 - Ap1

Coloana 4 = col. 7 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 5 = col. 14 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 6 = col. 17 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 7 = col. 19 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 8 = col. 9+col. 10 + col. 11 din anexa nr. 7 - Ap1

Coloana 9 = col. 24 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 10 = col. 11 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21)

Coloana 11 = col. 24 din anexa nr. 7 - Ap1(1-21), care este = 0 (neavând energie electrică de pompare).

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 CES pentru infrastructura de combatere a eroziunii solului de adâncime și de suprafață, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA devizelor tehnologice specifice unitare aferente lucrărilor de întreținere și reparații cuprinse în anexa nr 2 Ap pentru infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, administrată de Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare (Administrația)
LISTA CHELTUIELILOR INDIRECTE
Înțelesul unor termeni utilizați în normele metodologice
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei prin pompare
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei prin pompare
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Desecare cu evacuarea apei gravitațional
DEVIZE TEHNOLOGICE Desecare cu evacuarea apei gravitațional
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Combaterea eroziunii solului CES
DEVIZE TEHNOLOGICE Combaterea eroziunii solului
CENTRALIZATOR DEVIZE TEHNOLOGICE Activitatea: Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
DEVIZE TEHNOLOGICE Apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje)
;
se încarcă...