Art 28 Dispoziții finale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale -
Art. 28.
-

(1) Administrației îi revin următoarele obligații:

a) să deschidă un cont bancar distinct pentru încasarea fondurilor datorate de beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor;

b) să încheie contracte cu beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, în vederea colectării sumelor cuvenite conform acestor contracte;

c) să emită facturi și să le transmită beneficiarilor serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor.

(2) Administrației îi revin următoarele drepturi:

a) să calculeze și să încaseze de la beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor contravaloarea tarifelor stabilite prin prezentele norme;

b) să încaseze de la beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de Administrație, conform prevederilor contractului-cadru elaborat de Administrație.

(3) Beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor au următoarele obligații:

a) să plătească lunar, la termen, contravaloarea facturilor primite de la Administrație pentru sumele prevăzute în contractele încheiate;

b) să plătească penalități pentru întârzierea la plată a facturilor emise de Administrație, conform prevederilor din contractele încheiate.

(4) Beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor au dreptul să beneficieze de serviciile de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor pentru care s-au încheiat contracte.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 18 Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Art 19 Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
;
se încarcă...