Art 26 Dispoziții finale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale -
Art. 26.
-

Etapele care trebuie urmate sunt următoarele:

a) autoritățile române emit situații cu beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor și le înaintează Administrației în vederea comunicării, pentru fiecare caz, a debitelor reprezentând sume datorate și neachitate la termen de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, conform anexei B;

b) în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, Administrația are obligația să trimită autorităților române, ca urmare a constatării existenței și valorii debitului, convenția, pentru fiecare beneficiar de servicii de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, înscriind suma datorată și neachitată la termen;

c) autoritățile române analizează sumele înscrise de Administrație în situații, diminuează plățile cuvenite beneficiarilor cu debitele ce reprezintă sume datorate și neachitate la termen;

d) în urma aprobării, convenția va fi transmisă astfel: un exemplar la Administrație, un exemplar beneficiarului serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, iar al treilea exemplar rămâne la autoritatea română în cauză;

e) autoritatea română, în baza convenției aprobate, virează, cu ordin de plată, Administrației suma compensată.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 16 Metodologia de calcul al TAP
Art 17 Metodologia de calcul al TAP
Art 18 Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Art 19 Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
;
se încarcă...