Art 23 Dispoziții finale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale -
Art. 23.
-

Contractarea serviciilor de îmbunătățiri funciare se efectuează astfel:

a) contractele-cadru pentru serviciile din amenajările de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, vor fi aprobate de consiliul de administrație al Administrației, la propunerea directorului general, în termen de cel mult 30 de zile de la publicarea prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b) în vederea perceperii și colectării sumelor cuvenite de la beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, conform legislației în vigoare, se încheie contracte între Administrație și beneficiari;

c) sumele anuale datorate de către beneficiarii serviciilor de desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor, prevăzute în contractele încheiate între aceștia și Administrație, sunt eșalonate în 12 tranșe lunare și se constituie ca venit lunar al Administrației.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 13 Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Art 14 Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Art 15 Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Art 16 Metodologia de calcul al TAP
Art 17 Metodologia de calcul al TAP
Art 18 Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Art 19 Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
;
se încarcă...