Art 20 Dispoziții finale | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții finale -
Art. 20.
-

(1) Răspunderea asupra realității, oportunității și necesității cheltuielilor cuprinse în tarifele pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, revine Administrației, prin unitățile de administrare și sucursalele sale.

(2) Administrația exercită controlul permanent al legalității și oportunității includerii în tarife de către sucursalele sale a cheltuielilor de exploatare și a celor de întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile.

(3) În aplicarea prezentelor norme se va ține seama de prevederile referitoare la consiliile de sucursală teritoriale și consiliile de unitate de administrare prevăzute în Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 10 Structura tarifului pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Art 11 Structura tarifului pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Art 12 Metodologia de calcul al TC
Art 13 Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Art 14 Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Art 15 Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Art 16 Metodologia de calcul al TAP
Art 17 Metodologia de calcul al TAP
Art 18 Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Art 19 Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
;
se încarcă...