Art 18 Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar -
Art. 18.
-

Pentru fiecare deviz tehnologic specific unitar aferent fiecărei activități (desecare, CES și apărare împotriva inundațiilor), s-au întocmit anexele explicative ale consumurilor de resurse pentru fiecare articol de deviz și/sau normă locală după cum urmează: anexa nr. 7-DP1 (1-42) - Devize tehnologice desecare cu evacuarea apei prin pompare; anexa nr. 7-DG1 (1-21) - Devize tehnologice desecare cu evacuarea apei gravitațional; anexa nr. 7-CES1 (1-28) - Devize tehnologice combaterea eroziunii solului; anexa nr. 7-Ap1 (1-21) - Devize tehnologice apărare împotriva inundațiilor (diguri și baraje).

Acesta este un fragment din Norma metodologică privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile din 24.06.2011 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Art 8 Metodologia de calcul al tarifelor pentru serviciile de desecare
Art 9 Structura tarifului pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Art 10 Structura tarifului pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Art 11 Structura tarifului pentru serviciul de combatere a eroziunii solului
Art 12 Metodologia de calcul al TC
Art 13 Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Art 14 Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Art 15 Structura tarifului pentru serviciul de apărare împotriva inundațiilor
Art 16 Metodologia de calcul al TAP
Art 17 Metodologia de calcul al TAP
Art 18 Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Art 19 Modul de calcul al devizului tehnologic specific unitar
Art 20 Dispoziții finale
Art 21 Dispoziții finale
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art 26 Dispoziții finale
Art 27 Dispoziții finale
Art 28 Dispoziții finale
;
se încarcă...