Viciile de consimțământ | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea căsătoriei - Nulitatea relativă a căsătoriei -
Viciile de consimțământ

Art. 298. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Căsătoria poate fi anulată la cererea soțului al cărui consimțământ a fost viciat prin eroare, prin dol sau prin violență. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Eroarea constituie viciu de consimțământ numai atunci când privește identitatea fizică a viitorului soț. Reviste (1), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 298 
    Preluând, în fapt, conținutul art. 21 Codul familiei., art. 298 noul C. civ. reglementează viciile de consimțământ: eroarea (numai sub forma error in personam, reținându-se doar când aceasta privește identitatea fizică aunuia dintre viitorii soți) dolul (cu aplicarea dispozițiilor din dreptul comun – art. 1214-1215 noul C. civ.) și violența (a se vedea și art. 1216-1220 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Constituie cauze de nulitate relativă acăsătoriei viciile de consimțământ (art. 298 C. civ..), lipsa încuviințărilor sau aautorizării necesare căsătoriei minorului (art. 297 C. civ..), lipsa vremelnică adiscernământului (art. 299 C. civ..), precum și existența tutelei (art. 300 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 298 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Enumerare. Consimțământul viciat al oricăruia dintre soți constituie, ca și în legislația anterioară (art. 21 Codul familiei.), cauză de nulitate relativă acăsătoriei. În această materie, viciile de consimțământ sunt eroarea, dolul și violența. 
    2. Eroarea. Înțeleasă ca falsă reprezentare a realității în momentul încheierii actului juridic (a se vedea Gh. Beleiu, în P. Cosmovici (coordonator), Tratat de drept civil, Vol. I. Partea generală, Ed. Academiei R.S.R., București, 1989, p. 176) altfel spus, ca lipsă de concordanță între percepția realității și realitatea obiectivă (a se vedea P. Vasilescu, în I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 492), în materie de căsătorie eroarea constituie viciu de consimțământ numai dacă privește identitatea fizică a celuilalt soț, conform art. 298 alin. (2) noul C. civ., care preia viziunea asupra erorii ca viciu de consimțământ la căsătorie, promovată prin art. 21 alin. (1) Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Anularea căsătoriei poate interveni și în cazul în care consimțământul soților nu a fost liber exprimat, ci a fost viciat prin eroare, dol sau violență. 
   2. Definită în general ca falsă reprezentare a realității în momentul încheierii actului juridic, eroarea constituie viciu de consimțământ numai dacă privește identitatea fizică a celuilalt soț. Orice altă eroare - spontană, neprovocată - cum ar fi cea asupra calităților fizice sau psihice, asupra caracterului, temperamentului, în privința pregătirii profesionale, rămâne irelevantă sub aspectul valabilității căsătoriei (T. Bodoașcă, Dreptul familiei, Ed. All Beck, București, 2005, p. 240). Astfel, faptul că unul dintre soți nu a știut că celălalt soț este divorțat sau că este copil din afara căsătoriei, ori a crezut că aparține unei anumite familii nu constituie eroare viciu de consimțământ care să atragă nevalabilitatea căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Opoziția la căsătorie
Refuzul celebrării căsătoriei
Celebrarea căsătoriei
Martorii la căsătorie
Momentul încheierii căsătoriei
Cazurile de nulitate absolută
Lipsa vârstei matrimoniale
Căsătoria fictivă
Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Viciile de consimțământ
Lipsa discernământului
Existența tutelei
Termenul de prescripție
Caracterul personal al acțiunii
Acoperirea nulității
Căsătoria putativă
Situația copiilor
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Bunurile comune
Bunurile proprii
Reviste:
1. Stabilirea exercitării autorității părintești. Interesul superior al minorului
Veniturile soților din muncă și cele asimilate acestora în reglementarea Codului civil
Observații privind adaptarea contractului afectat de eroare ca viciu de consimțământ
Consimțământul la căsătorie potrivit actualului Cod civil
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Acțiune în anularea căsătoriei.
Cerere de chemare în judecată pentru anularea căsătoriei.
;
se încarcă...