Vârsta adoptatului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond ale adopției - Persoanele care pot fi adoptate -
Vârsta adoptatului

Art. 455. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Copilul poate fi adoptat până la dobândirea capacității depline de exercițiu. Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, poate fi adoptată, în condițiile legii, și persoana care a dobândit capacitate deplină de exercițiu, dacă a fost crescută în timpul minorității de către cel care dorește să o adopte. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele 455-458 noul C. civ. reiau, în fapt, conținutul normativ al art. 5 alin. (2) - (3), art. 8 alin. (1) - (3) din Legea nr. 273/2004, în ceea ce privește persoanele care pot sau nu să fie adoptate (vârsta adoptatului, adopția fraților împreună, interzicerea adopției între frați ori între soți sau foștii soți, precum și adopția soților sau a foștilor soți de către același adoptator ori familie adoptatoare). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Ocupându-se de exigențele de fond ale adopției, în cuprinsul art. 455-468 C. civ.., art. 6-15 din Legea nr. 273/2004, republicată, legiuitorul ainstituit oserie de cerințe de fond – „condiții de fond pozitive”, cum sunt numite uneori în literatură950 – și, de asemenea, astabilit impedimentele la adopție – întâlnite și sub denumirea „condiții de fond negative”951 – adică acele împrejurări în prezența cărora adopția este interzisă. 
    950 Al. Bacaci, V.C. Dumitrache, C. Hageanu, op. cit., p. 230; 
    951 Ibidem.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Regula adoptatului copil. Adopția constituie o formă de ocrotire alternativă ocrotirii părintești – este ceea ce rezultă implicit din cele statuate cu titlu de principii ale materiei (art. 452 noul C. civ.) – astfel se explică regula conform căreia adoptatul trebuie să fie copil, adică o persoană minoră și lipsită de capacitate deplină de exercițiu. 
    Este de precizat că nu poate fi adoptat copilul ai cărui părinți firești nu au împlinit vârsta de 14 ani (art. 10 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată); se înțelege, cauza de împiedicare are caracter vremelnic și se stinge de îndată ce părintele sau părinții minori împlinesc 14 ani. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Încuviințarea adopției este supusă unor exigențe dictate de finalitatea instituției, anume asigurarea protecției alternative ocrotirii părintești a copilului. Dacă, teoretic cel puțin, oricine poate deveni părinte firesc, nu oricine poate deveni părinte adoptiv, ci doar acele persoane care îndeplinesc cerințe anume stabilite de lege; apoi, din punctul de vedere al adoptatului, măsura adopției, ca formă alternativă de protecție este indicată, deci posibilă, numai în prezența cumulativă a câtorva condiții. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   454. Reglementare. Adopția se încuviințează atunci când sunt înde­plinite toate cerințele de fond și de formă prevăzute de lege. Condițiile adopției sunt reglementate în art. 455-468 NCC. Procedura concretă își găsește reglementarea în cuprinsul Legii nr. 273/2004, republicată. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Timpul legal al concepțiunii
Domeniul de aplicare
Prezumția de paternitate
Felurile recunoașterii
Formele recunoașterii
Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Nulitatea absolută a recunoașterii
Nulitatea relativă a recunoașterii
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Reviste:
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Locul exprimării consimțământului în cazul adopției persoanei adulte. Comentariul art. 17 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de încuviințare a adopției.
Cerere de încuviințare a adopției internaționale^1
;
se încarcă...