Tutela exercitată de ambii soți | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei - Dispoziții generale -
Tutela exercitată de ambii soți

Art. 135. - Doctrină (3)

(1) În cazul în care tutori sunt 2 soți, aceștia răspund împreună pentru exercitarea atribuțiilor tutelei. Dispozițiile privind autoritatea părintească sunt aplicabile în mod corespunzător. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) În cazul în care unul dintre soți introduce acțiunea de divorț, instanța, din oficiu, va înștiința instanța de tutelă pentru a dispune cu privire la exercitarea tutelei.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În cazul în care tutela este exercitată de 2 soți, aceștia sunt împreună răspunzători pentru exercitarea tutelei, reglementările relative la autoritatea părintească urmând ase aplica în mod corespunzător (art. 487-512 noul C. civ.). În caz de divorț între cei doi soți care exercită tutela împreună, instanța învestită cu judecata divorțului va fi necompetentă să stabilească în legătură cu modul în care va fi exercitată în continuare tutela. Instanța învestită cu divorțul va sesiza din oficiu instanța de tutelă pentru ase pronunța asupra acestui aspect. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Rolul ambilor soți în exercitarea tutelei. Având în vedere instituirea posibilității exercitării sarcinii tutelei de către soț și soție, împreună (a se vedea supra comentariul de la art. 112 noul C. civ.), textul prevede modalitatea în care cei doi soți îndeplinesc sarcinile tutelei. Astfel, cei doi soți sunt responsabili împreună pentru exercitarea atribuțiilor tutelei, similar modului în care părinții exercită împreună autoritatea părintească (a se vedea și infra comentariile de la art. 482-512 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În principiu, conținutul tutelei în privința laturii personale este identic cu cel al autorității părintești. Dacă doi soți exercită tutela, ei răspund împreună pentru actele îndeplinite în această calitate. Ei exercită împreună în mod egal atribuțiile. Față de terții de bună-credință, oricare dintre soți, care îndeplinește singur un act curent pentru exercitarea tutelei, este prezumat că are și consimțământul celuilalt soț. Dacă unul dintre soți introduce acțiune de divorț, instanța astfel sesizată, din oficiu, va înștiința instanța de tutelă pentru a dispune cu privire la exercitarea tutelei (D. Lupașcu, C.M. Crăciunescu, op. cit., p. 394). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Cu toate că în contextul căsătoriei minorului legiuitorul se referă la tutela exercitată de către osingură persoană, subînțelegem că în cazul tutorilor soț și soție, aceștia răspunzând împreună pentru exercitarea atribuțiilor tutelei și fiind supuși dispozițiilor din materia autorității părintești [art. 135 alin. (1) C. civ..], este necesară încuviințarea fiecăruia în parte, iar eventualul dezacord este soluționat de instanța de tutelă, la fel ca în cazul diferendului dintre părinți, în funcție de interesul superior al copilului [art. 272 alin. (2) teză finală C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Exercitarea tutelei în interesul minorului
Conținutul tutelei
Tutela exercitată de ambii soți
Avizul consiliului de familie
Domiciliul minorului
Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Inventarul bunurilor minorului
Actele făcute în lipsa inventarului
Administrarea bunurilor minorului
Reprezentarea minorului
Regimul juridic al actelor de dispoziție
Autorizarea instanței de tutelă
Reviste:
Revizuire
Eroarea judiciară în exercitarea funcției de magistrat cu rea-credință sau gravă neglijență (I)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...