Tăgada paternității de către soțul mamei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Acțiuni privind filiația - Acțiuni privind filiația față de tatăl din căsătorie -
Tăgada paternității de către soțul mamei

Art. 430. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Soțul mamei poate introduce acțiunea în tăgada paternității în termen de 3 ani, care curge fie de la data la care soțul a cunoscut că este prezumat tată al copilului, fie de la o dată ulterioară, când a aflat că prezumția nu corespunde realității. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Termenul nu curge împotriva soțului pus sub interdicție judecătorească și, chiar dacă acțiunea nu a fost pornită de tutore, ea poate fi introdusă de soț în termen de 3 ani de la data ridicării interdicției. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă soțul a murit înainte de împlinirea termenul menționat la alin. (1), fără a porni acțiunea, aceasta poate fi pornită de către moștenitori în termen de un an de la data decesului.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Noutatea reglementării acțiunii în tăgăduirea paternității, în noul Cod civil, față de dispozițiile art. 54-55 Codul familiei., se manifestă sub mai multe aspecte. Astfel: 
    a) calitate procesuală activă au și pretinsul tată biologic al copilului din căsătorie, precum și moștenitorii soțului mamei, ai mamei, ai tatălui biologic ori ai copilului, aceștia din urmă (moștenitorii) într-un termen de 1 an de la data decesului autorului lor; [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 429 și art. 430 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Prescripția dreptului la acțiune. Dreptul la acțiune al soțului mamei este supus prescripției extinctive în termen de 3 ani, socotit fie de la data când a luat la cunoștință că în privința sa operează o prezumție de paternitate, fie de la data, inevitabil ulterioară, când a aflat că prezumata sa paternitate nu corespunde adevărului. 
    2. Începutul cursului termenului de prescripție are un reper subiectiv „compus”, în sensul că se raportează la momentul în care soțul mamei a cunoscut atât faptul că el este cel prezumat tată al copilului, cât și împrejurarea că această presupunere legală nu corespunde realității. Față de reglementarea anterioară care lega debutul termenului de prescripție de faptul nașterii copilului (art. 55 Codul familiei.), soluția promovată de noua legislație este mai realistă, pentru că abia din momentul în care tatăl prezumat are în mod efectiv motive să uzeze de dreptul său la acțiune, are și posibilitatea de a-și valorifica acest drept. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   168. Potrivit legislației daneze, soția poate să conteste în orice moment pa­ternitatea, în timp ce acțiunea soțului este limitată în timp. Instanța de con­tencios european a stabilit că art. 14 din Convenția europeană nu este valabil decât în legătură cu drepturile și libertățile garantate de Con­venție. Or, o acțiune în contestarea paternității îmbracă, prin natura sa, un "caracter civil", căci ea privește dreptul familiei și vizează, fără nicio în­doială, viața privată a petiționarului, deci art. 6 și art. 8 din Convenție sunt aplicabile. În instituirea unei diferențe de tratament, statele se bucură de o marjă de apreciere care variază în funcție de circumstanțe, domenii și contexte; prezența sau absența unui numitor comun al sistemelor juri­dice ale statelor contractante poate fi pertinentă în această privință. Or, pentru acest gen de probleme nu există un numitor comun. Autoritățile naționale erau îndreptățite să gândească în acea perioadă că instituirea unor termene pentru introducerea acțiunii în contestare doar pentru soț se justifică pe țeluri legitime, adică garantarea securității juridice și protejarea intereselor copilului care, de regulă, se unesc cu cele ale mamei. De altfel, autoritățile nu au încălcat principiul proporționalității. Curtea a concluzionat că diferența de tratament nu este discriminatorie, în sensul art. 14, și nu a existat nicio violare a acestui articol combinat cu art. 6 și art. 8 (C.E.D.O., Rasmussen c. Danemarcei, 28 noiembrie 1984, www.echr.coe.int și în D. Tițian, A. Constantin, M. Cîrstea, op. cit., ed. a 2-a, p. 179-180). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Așa cum rezultă și din textul art. 429 NCC, acțiunea în tăgada paternității poate fi introdusă de soțul mamei. 
   2. O asemenea acțiune este supusă prescripției extinctive, ea putând fi promovată în termen de 3 ani de la următoarele momente: a) data la care soțul a cunoscut că este prezumat tată al copilului; b) o dată ulterioară, când a aflat că prezumția nu corespunde realității, moment la care copilul poate fi și major; c) data ridicării interdicției soțului pus sub interdicție judecătorească, dacă acțiunea nu s-a promovat de tutore, întrucât pe perioada în care soțul este pus sub interdicție termenul de prescripție de 3 ani nu curge. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încetarea prestației compensatorii
Acțiunea în contestația filiației
Acțiunea în stabilirea maternității
Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității
Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească
Acțiunea în stabilirea paternității
Prezumția filiației față de pretinsul tată
Termenul de prescripție
Despăgubiri
Acțiunea în tăgada paternității
Tăgada paternității de către soțul mamei
Tăgada paternității de către mamă
Tăgada paternității de către pretinsul tată biologic
Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori
Contestarea filiației față de tatăl din căsătorie
Filiația legal stabilită
Citarea părinților și a copilului
Inadmisibilitatea renunțării
Situația copilului
Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă
Efectele stabilirii filiației asupra unui proces penal
Reviste:
Acțiune în tăgada paternității. Acțiune în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
Discuții în legătură cu reproducerea umană asistată medical cu terț donator în reglementarea Codului civil
Proba prin rapoartele de expertiză în procesul civil (II)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Acțiune în tăgăduirea paternității.
Cerere de chemare în judecată pentru tăgăduirea paternității.
;
se încarcă...