Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Acțiuni privind filiația - Acțiuni privind filiația față de tatăl din căsătorie -
Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori

Art. 433. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Acțiunea în tăgada paternității se pornește de copil, în timpul minorității sale, prin reprezentantul său legal. Doctrină (1)

(2) Dreptul la acțiune nu se prescrie în timpul vieții copilului. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 423 alin. (5) și art. 429 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Noutatea reglementării acțiunii în tăgăduirea paternității, în noul Cod civil, față de dispozițiile art. 54-55 Codul familiei., se manifestă sub mai multe aspecte. Astfel: 
    a) calitate procesuală activă au și pretinsul tată biologic al copilului din căsătorie, precum și moștenitorii soțului mamei, ai mamei, ai tatălui biologic ori ai copilului, aceștia din urmă (moștenitorii) într-un termen de 1 an de la data decesului autorului lor; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În cazul copilului conceput mai înainte de căsătoria mamei, dar care s-a născut în timpul căsătoriei, beneficiar, și acesta, al paternității prezumate, rațiunea prezumției se află în presupunerea, corectă în majoritatea cazurilor, că încheierea căsătoriei afost determinată (și) de starea de graviditate amamei, cunoscută viitorului soț, care aurmărit legitimarea unei stări de fapt de care nu era străin. Până la urmă, în această ipoteză asistăm, într-adevăr, la orecunoaștere tacită de paternitate; efectele sale sunt considerabil mai ferme comparativ cu recunoașterea expresă apaternității copilului din afara căsătoriei, pentru că filiația prezumată acopilului din căsătorie nu poate fi contestată de orice persoană interesată – cum se întâmplă în cazul mărturisirii paternității din afara căsătoriei (art. 420 C. civ..) – ci „doar” tăgăduită de anumite persoane, în condițiile mai restrictive ale acțiunii în „dezavuarea” paternității (art. 429-433 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Imprescriptibilitatea dreptului la acțiune. Dreptul copilului de a porni acțiunea în tăgada paternității este imprescriptibil în timpul vieții sale [art. 433 alin. (2) noul C. civ.]. Reiterăm precizarea că, potrivit art. 413 noul C. civ., termenul „copil” întâlnit în cuprinsul prevederilor interesând filiația este întrebuințat pentru a numi, generic, descendentul, fie acesta persoană minoră sau majoră. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Acțiunile în contestație de stat au ca scop înlăturarea unei stări civile, pretins nereale, și înlocuirea ei cu alta, pretins reală. Este cazul acțiunii în tăgăduirea paternității copilului din căsătorie (art. 429-433 C. civ..); acțiunii în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie (art. 434 C. civ..); acțiunii în contestarea recunoașterii de filiație (art. 420 C. civ..); acțiunii în constatarea nulității absolute acăsătoriei (art. 293-296 C. civ..); acțiunii în anularea căsătoriei (art. 297-303 C. civ..); acțiunii în anularea adopției (art. 479 C. civ..) și acțiunii în nulitatea absolută aadopției (art. 480 C. civ..); al acțiunii în nulitatea recunoașterii voluntare afiliației (art. 418 C. civ..) etc. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Conform art. 429 alin. (1) și (4) coroborat cu art. 433 alin. (2) NCC, copilul poate pro­mova oricând acțiunea, dreptul la acțiune nefiind prescriptibil în timpul vieții acestuia. 
   2. În cazul copilului minor, acțiunea se introduce prin reprezentantul său legal. Apreciem că persoana minoră căsătorită înainte de împlinirea vârstei de 18 ani sau minorul căruia i se recunoaște capacitate deplină de exercițiu anticipată, conform art. 40 NCC, va promova singur acțiunea în tăgada paternității, și nu prin reprezentantul său legal. În ceea ce privește copilul minor cu capacitate de exercițiu restrânsă, apreciem că acesta ar putea promova acțiunea singur, asistat de reprezentantul său legal. De altfel, art. 437 alin. (2) NCC, care reglementează inadmisibilitatea renunțării la judecata acțiunii privitoare la filiație de copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o asemenea acțiune, pare să confirme teza potrivit căreia minorul între 14-18 ani poate face singur acte, asistat de reprezentantul legal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității
Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească
Acțiunea în stabilirea paternității
Prezumția filiației față de pretinsul tată
Termenul de prescripție
Despăgubiri
Acțiunea în tăgada paternității
Tăgada paternității de către soțul mamei
Tăgada paternității de către mamă
Tăgada paternității de către pretinsul tată biologic
Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori
Contestarea filiației față de tatăl din căsătorie
Filiația legal stabilită
Citarea părinților și a copilului
Inadmisibilitatea renunțării
Situația copilului
Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă
Efectele stabilirii filiației asupra unui proces penal
Noțiune
Părțile comune
Atribuirea în folosință exclusivă a părților comune
Reviste:
Acțiune în tăgada paternității. Acțiune în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
Conflict de competență. Acțiunea în contestarea/stabilirea filiației/Conflict of jurisdiction. Appeals/Establishment of filiation
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Forța probantă a înscrisurilor autentice
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în tagada paternității
;
se încarcă...