Suspendarea actelor atacate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice - Funcționarea persoanei juridice -
Suspendarea actelor atacate

Art. 217. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Odată cu intentarea acțiunii în anulare, reclamantul poate cere instanței, pe cale de ordonanță președințială, suspendarea executării actelor atacate. Doctrină (1)

(2) Pentru a încuviința suspendarea, instanța îl poate obliga pe reclamant să depună o cauțiune, în condițiile legii. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 217 
    Reglementarea este identică cu cea aart. 133 din Legea nr. 31/1990.Diferența este dată de faptul că pot fi atacate și suspendate hotărârile tuturor organelor de conducere, nu doar aadunării generale aacționarilor sau asociaților. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Ordonanța președințială. Efectele hotărârilor sau deciziilor pot fi suspendate, la cerere, pe cale de ordonanță președințială. În dreptul comun se poate formula ocerere de ordonanță președințială chiar dacă s-a formulat acțiune pe fond, de unde concluzia că, de regulă, cererea de ordonanță președințială se formulează fără aexista (încă) oacțiune pe fond [art. 982 alin. (4) noul C. proc. civ.]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   118. Potrivit dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, hotărârile adunării generale pot fi atacate de orice persoană interesată atunci când se invocă motive de ordine publică, iar conform alin. (5) al aceluiași articol, cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație, respectiv prin directorat. Astfel, prin sintagma "orice altă persoană interesată" legiuitorul nu acordă societății legitimare în promovarea acțiunilor în nulitatea hotărârii adunării generale (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 3402/2010, www.scj.ro). Notă. În ceea ce privește reprezentarea societății prin consiliul de administrație sau directorat, facem precizarea că soluția instanței supreme este eronată, câtă vreme, în cauza având ca obiect anularea unei hotărâri a adunării generale a asociaților, calitatea de reprezentant al societății aparține administratoru­lui cu puteri de reprezentare, desemnat în actul de constituire sau de către organul de conducere în prima adunare generală. Această persoană are puterea de a intra în raporturi juridice cu terții, fiind înregistrată la registrul comerțului unde a depus și specimenul de semnătură. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dreptul general de administrare aparținând asociaților include dreptul de a ataca actele juridice ale organului de conducere, ale administratorilor sau directorilor executivi, prejudiciabile persoanei juridice. Evident că acest drept este recunoscut oricărui asociat, chiar minoritar, cu scopul de a proteja interesele persoanei juridice și ale membrilor săi, abandonate de administratorii împotriva cărora se pot promova acțiuni în justiție pentru recuperarea prejudiciului suferit de persoana juridică, consecutiv actelor juridice încheiate de ei sau de persoane angajate de acești mandatari. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   118. Potrivit dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, hotărârile adunării generale pot fi atacate de orice persoană interesată atunci când se invocă motive de ordine publică, iar conform alin. (5) al aceluiași articol, cererea se va soluționa în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administrație, respectiv prin directorat. Astfel, prin sintagma "orice altă persoană interesată" legiuitorul nu acordă societății legitimare în promovarea acțiunilor în nulitatea hotărârii adunării generale (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 3402/2010, www.scj.ro). Notă. În ceea ce privește reprezentarea societății prin consiliul de administrație sau directorat, facem precizarea că soluția instanței supreme este eronată, câtă vreme, în cauza având ca obiect anularea unei hotărâri a adunării generale a asociaților, calitatea de reprezentant al societății aparține administratoru­lui cu puteri de reprezentare, desemnat în actul de constituire sau de către organul de conducere în prima adunare generală. Această persoană are puterea de a intra în raporturi juridice cu terții, fiind înregistrată la registrul comerțului unde a depus și specimenul de semnătură. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Constituirea de depozite bancare
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Suspendarea actelor atacate
Participarea la circuitul civil
Răspunderea pentru fapte juridice
Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice
Răspunderea persoanelor juridice de drept public
Independența patrimonială
Statul și unitățile administrativ teritoriale
Răspunderea civilă a statului și a unităților administrativ teritoriale
Regimurile matrimoniale
Efectele regimului matrimonial
Mandatul convențional
Reviste:
Cauțiunea judiciară
Opinii privind condițiile pentru admisibilitatea ordonanței președințiale
Procedura judiciară și de executare silită privitoare la ordonanța președințială
Studiu de caz - Despre acțiunea în anulare a hotărârii AGA. Calitatea procesuală pasivă
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Ordonanța președințială
;
se încarcă...