Supravegherea copilului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Autoritatea părintească - Drepturile și îndatoririle părintești -
Supravegherea copilului

Art. 493. - Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7), Librăria Indaco (3)

Părinții au dreptul și îndatorirea de supraveghere a copilului minor.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Așadar, art. 1374 alin. (1) noul C. civ. prevede: „Părinții nu răspund dacă fac dovada că sunt îndeplinite cerințele răspunderii persoanei care avea obligația de supraveghere aminorului”. Analizând textul de lege, rezultă că în aceste situații operează un transfer de de autoritate de la părinți la supraveghetori, însă numai pe perioada exercitării acestor atribuții.1224 Deși dispoziția are oformulare negativă, din cuprinsul său rezultă că în situația în care un minor, autor al unei fapte ilicite și prejudiciabile, are părinți, se prezumă că lor le incumbă și obligația de supraveghere, care de altfel este prevăzută în sarcina acestora de art. 493 noul C. civ., unde se dispune faptul că: „Părinții au dreptul și îndatorirea de supraveghere acopilului minor”. 
    1224 L.R. Boilă, Noul Cod civil, Comentariu pe articole, op. cit., p. 1441.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește drepturile și îndatoririle părintești, acestea nu sunt cu mult diferite de cele existente în reglementarea coroborată adispozițiilor Codului familiei (art. 100-107) și ale Legii nr. 272/2004 (art. 8, 25, 28, 32, 62). 
    Subliniem, însă, câteva aspecte de noutate: 
    a) consacrarea expresă afaptului că părintele minor, care aîmplinit 14 ani, are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului, nu și pe cele referitoare la bunurile acestuia (pentru acestea din urmă, ase vedea și art. 62 din Legea nr. 272/2004); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Enunțat prin art. 493 C. civ.., dreptul și îndatorirea părinților de asupraveghea copilul este atribut al autorității părintești inseparabil dreptului și îndatoririi generale de acrește copilul și conferă părinților controlul asupra preocupărilor și asupra anturajului copilului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Conținut. Atribut al autorității părintești, supravegherea copilului este, ca cele mai multe dintre atributele componentele ale autorității părintești, un drept și o obligație. Supravegherea este o obligație permanentă, cu caracter general și complex. Dreptul și obligația de supraveghere includ, pe de o parte, paza copilului de o serie de împrejurări sau evenimente nedorite, pază care implică, cu cât copilul este mai mic, legătura nemijlocită cu acesta; paza copilului suplinește lipsa de discernământ a acestuia (a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 640). Pe de altă parte, supravegherea se realizează, într-un sens mai larg – și totodată pe măsură ce copilul crește și odată cu vârsta crește și capacitatea lui de discernământ – prin îndrumare, informare, atenționare, educare. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Enunțat prin art. 493 C. civ.., dreptul și îndatorirea părinților de a supraveghea copilul este atribut al autorității părintești inseparabil dreptului și îndatoririi generale de a crește copilul și conferă părinților controlul asupra preocupărilor și asupra anturajului copilului. 
    Dreptul părinților nu are caracter absolut și nu poate fi exercitat discreționar, ci numai în interesul superior al copilului. Ei sunt obligați să respecte viața intimă, privată1050, precum și demnitatea copilului [art. 488 alin. (2) lit. a) C. civ..] și sunt îndrituiți să împiedice corespondența sau relațiile personale ale copilului în vârstă de până la 14 ani numai pe baza unor motive temeinice (art. 494 C. civ..), de unde s-ar deduce că asemenea interdicții nu pot fi impuse copilului care a împlinit 14 ani. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Numele copilului
Supravegherea copilului
Relațiile sociale ale copilului
Înapoierea copilului de la alte persoane
Locuința copilului
Schimbarea locuinței copilului
Schimbarea felului învățăturii ori al pregătirii profesionale
Obligația de întreținere
Independența patrimonială
Administrarea bunurilor copilului
Alte dispoziții aplicabile
Modul de exercitare a autorității părintești
Reviste:
Antrenarea răspunderii proprietarului pentru fapta animalului. Vătămare corporală. Prejudiciu moral suferit de victima agresiunii. Criterii de apreciere a cuantumului daunelor morale
Fundamentarea răspunderii pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicție
Autoritatea părintească
4. Antrenarea răspunderii proprietarului pentru fapta animalului. Vătămare corporală. Prejudiciu moral suferit de victima agresiunii. Criterii de apreciere a cuantumului daunelor morale
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta minorului cu privire la care a fost încuviințată adopția
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle părintești (I)
Locuința copilului versus relații personale extinse
Câteva aspecte privind rolul jurisprudenței în exercitarea autorității părintești în caz de divorț
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Exercitarea autorității părintești după divorț
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...