Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei - Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului -
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului

Art. 148. - Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Consiliul de familie stabilește suma anuală necesară pentru întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale și poate modifica, potrivit împrejurărilor, această sumă. Decizia consiliului de familie se aduce la cunoștință, de îndată, instanței de tutelă. Doctrină (2)

(2) Cheltuielile necesare pentru întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia. În cazul în care veniturile minorului nu sunt îndestulătoare, instanța de tutelă va dispune vânzarea bunurilor minorului, prin acordul părților sau prin licitație publică.

(3) Obiectele ce au valoare afectivă pentru familia minorului sau pentru minor nu vor fi vândute decât în mod excepțional. Reviste (1)

(4) Dacă minorul este lipsit de bunuri și nu are părinți sau alte rude care sunt obligate prin lege să îi acorde întreținere ori aceasta nu este suficientă, minorul are dreptul la asistență socială, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Spre deosebire de vechea reglementare (art. 127 Codul familiei.), noul Cod civil adat în sarcina consiliului de familie stabilirea sumei anulare necesare pentru întreținerea minorului și abunurilor sale. Dacă cheltuielile pentru întreținerea minorului nu se acoperă din veniturile acestuia, instanța de tutelă va putea dispune vânzarea bunurilor minorului. Dacă minorul este lipsit de bunuri și nu are nici părinți sau alte rude care sunt obligate conform legii să-i acorde întreținere sau veniturile acestor persoane nu sunt acoperitoare, minorul va avea dreptul la asistență socială, în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    674 Coroborând prevederile art. 189 C. proc. civ.. cu cele ale art. 148 C. proc. civ.. referitoare la condițiile generale ale oricărei cereri adresate instanțelor judecătorești, rezultă că cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă: arătarea instanței căreia i-a fost adresată; numele, prenumele, domiciliul sau reședința părților; obiectul cererii și, dacă este evaluabil, valoarea lui după prețuirea reclamantului; arătarea motivelor de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea; arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare pretenție; semnătura părții. Pentru dezvoltări, I. Deleanu, Tratat..., op. cit., vol. I., p. 882-888. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Procedura certificării unor fapte, reglementată de art. 148 din Legea nr. 36/1995 republicată și art. 301-310 din Regulament, are în vedere numai faptele pe care le constată personal notarul public și care se încadrează în enumerarea textului lege: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Competența stabilirii sumei anuale necesare întreținerii minorului. Textul reia dispozițiile reglementate anterior la art. 127 Codul familiei. El instituie una dintre situațiile în care consiliul de familie intervine activ în derularea tutelei, fiind cel care stabilește suma anuală necesară pentru întreținerea minorului. Instanța de tutelă este informată, de îndată, cu privire la această decizie aconsiliului. De altfel, având în vedere caracterul facultativ al constituirii consiliului de familie, în cazul în care acesta nu se constituie, se poate considera că această atribuție va reveni instanței de tutelă [respectiv, până la organizarea instanței de tutelă – autorității tutelare – ase vedea art. 229 alin. (3) LPA], aceasta fiind responsabilă cu controlul și supravegherea generală aexercitării tutelei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Pentru întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale se stabilește de către consiliul de familie o sumă anuală, care poate fi majorată sau redusă, în raport de împrejurări. Decizia luată în acest mod se comunică, de îndată, instanței de tutelă. Tutorele nu are obligația să acopere aceste cheltuieli. De regulă, cheltuielile avansate pentru întreținerea minorului și administrarea bunurilor sale se acoperă din veniturile acestuia, ceea ce presupune ca minorul să aibă venituri proprii. Dacă sumele respective nu sunt suficiente, instanța de tutelă dispune vânzarea bunurilor minorului, fie prin acordul părților, fie prin licitație publică. Obiectele cu valoare afectivă pentru familia minorului sau pentru minor au un regim special, în sensul că nu pot fi vândute decât în mod excepțional. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Inventarul bunurilor minorului
Actele făcute în lipsa inventarului
Administrarea bunurilor minorului
Reprezentarea minorului
Regimul juridic al actelor de dispoziție
Autorizarea instanței de tutelă
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Interzicerea unor acte juridice
Suma anuală necesară pentru întreținerea minorului
Constituirea de depozite bancare
Cazurile de numire a curatorului special
Data dobândirii capacității de exercițiu
Lipsa organelor de administrare
Incapacități și incompatibilități
Actele emise de organele persoanei juridice
Obligațiile membrilor organelor de administrare
Separarea patrimoniilor
Contrarietatea de interese
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2019/2019
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...