Subiectele de drept civil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Despre persoane - Dispoziții generale -
Subiectele de drept civil

Art. 25. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

(1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice și persoanele juridice. Doctrină (1)

(2) Persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi și de obligații civile. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Persoana juridică este orice formă de organizare care, întrunind condițiile cerute de lege, este titulară de drepturi și de obligații civile. Reviste (6), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 25. Spre deosebire de reglementarea anterioară referitoare la persoanele fizice și juridice (Decretul nr. 31/1954), în noua reglementare s-a dedicat un titlu special dispozițiilor comune celor două subiecte de drept civil. Definițiile celor două persoane, fizică și juridică, sunt preluate din literatura de specialitate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – Cartea I – Despre persoane (art. 25-257); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune 
    1. Persoanele. Subiectele dreptului civil sunt titularii de drepturi și de obligații civile, care participă individual sau colectiv la raporturile juridice civile. Subiectele constituie prima mare categorie cu care operează dreptul civil, în opoziție cu cea de a doua mare categorie, formată din bunuri, care sunt obiecte, iar această diviziune ființează încă din vremea romanilor, cei care au făcut distincția cuvenită între personae și res. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cuvântul "persoană", folosit în text, nu are accepțiunea din vorbirea curentă, ci una tehnico-juridică: pe de o parte, această accepțiune este mai largă decât în vorbirea curentă, în sensul că se referă nu numai la individ (persoana fizică), ci și la o entitate juridică (persoana juridică); pe de altă parte, are un sens mai restrâns decât în vorbirea curentă, în sensul că nu se referă decât la raporturile sociale ale omului sau entității juridice, supuse unei norme de drept (deci numai la raporturile juridice) (T. Ionașcu ș.a., Persoana fizică în dreptul R.P.R., Ed. Academiei, București, 1963, p. 16). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    – Cartea I – Despre persoane (art. 25-257); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Abuzul de drept
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Condițiile de publicitate
Efectele publicității
Prezumțiile
Lipsa publicității Sancțiuni
Concursul dintre formele de publicitate
Consultarea registrelor publice
Subiectele de drept civil
Recunoașterea drepturilor și libertăților civile
Cetățenii străini și apatrizii
Capacitatea civilă
Limitele capacității civile
Egalitatea în fața legii civile
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Transferul intrapatrimonial
Patrimoniul profesional individual
Ocrotirea personalității umane
Mijloace de apărare
Reviste:
De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?/Pourquoi la saisie n'est-elle pas possible pour le maire ou la mairie?/Why the mayor or the town hall may not be subject to compulsory enforcement?
Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Ființa umană în noul Cod civil din perspectiva filosofiei dreptului
Universul invizibil și economia sa. Ipoteca asupra bunurilor incorporale și ipoteca asupra drepturilor patrimoniale
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ/The new regulation of the ruling competency in contentious administrative matters
Noua reglementare a competenței de judecată în materia contenciosului administrativ
Universul invizibil și economia sa. Ipoteca asupra bunurilor incorporale și ipoteca asupra drepturilor patrimoniale
Nulitatea în Noul Cod Civil Român (I)
Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii și dincolo de ea*/Combien de nuances de la couleur grise a le crédit? Sur des techniques de crédit à la limite de la loi et au-delà de cette limite/How many grey nuances has the credit? About credit technics within the law limit and beyond this limit
Doctrină:
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Drept civil. Persoanele
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Vol. 2
;
se încarcă...