Structura numelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea persoanei fizice - Numele -
Structura numelui

Art. 83. - Reviste (6), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

Numele cuprinde numele de familie și prenumele.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Structura numelui - Marian Orzață
Textul de lege nu oferă și o definiție a numelui, rezumându-se doar la a preciza faptul că acesta este compus din numele de familie și prenumele.
Conform dicționarului explicativ al limbii române numele reprezintă un cuvânt sau grup de cuvinte prin care se arată cum se cheamă o ființă sau un lucru, o acțiune, o noțiune etc. și prin care acestea se individualizează.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 83 
    În acest articol au fost reluate dispozițiile art. 12 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Pentru motive temeinice, instanța poate încuviința păstrarea numelui dobândit prin adopție [art. 482 alin. (2) teza II C. civ..], atât anumelui de familie, cât și aprenumelui (art. 83 C. civ..) fostului adoptat, copil sau persoană având deplinătatea capacității de exercițiu, întrucât legea nu distinge. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Numele de familie. Numele are ostructură, care este formată din două elemente: numele de familie și prenumele. Aceeași idee este exprimată și de dispozițiile art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă anumelor persoanelor fizice. Cele două elemente își justifică existența prin aceea că au funcții complementare și sunt supuse unor reguli de atribuire diferite. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Numele are ostructură și aceasta este stabilită de art. 83 C. civ.. Conform dispoziției legale citate: „Numele cuprinde numele de familie și prenumele”. Aceeași idee este exprimată și de dispozițiile art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă anumelor persoanelor fizice. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   437.1. Conținutul dreptului la nume. Caractere. Legea aplicabilă. În conținutul dreptului la nume intră următoarele drepturi: 
   a) dreptul titularului de a purta numele, adică dreptul de folosință a numelui; 
   b) dreptul de a cere îndreptarea, rectificarea erorilor, a greșelilor de scriere a numelui strecurate în actele care cuprind numele (acte de stare civilă sau acte de identificare); 
   c) dreptul de a se opune la folosirea fără drept a numelui de altă persoană(336). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Prelevarea de la persoanele decedate
Dreptul la nume
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Dovada
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Cazuri speciale
Reviste:
Identificarea persoanei fizice - aspecte de drept internațional privat
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Autoritatea părintească
Indemnizația de șomaj. Condiții de acordare. Neconcordanțe între actele de identitate. Refuz nejustificat
Care e prețul numelui tău?
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...