Starea civilă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea persoanei fizice - Actele de stare civilă -
Starea civilă

Art. 98. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4)

Starea civilă este dreptul persoanei de a se individualiza, în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Dispoziția cuprinsă în art. 416 alin. (2) C. civ.. instituie în sarcina agentului instrumentator obligația de atrimite din oficiu ocopie aînscrisului autentic serviciului public comunitar local de evidență apersoanelor, respectiv primăriei competente – adică, așa cum rezultă din prevederile referitoare la actele de stare civilă, art. 98-103 C. civ.., serviciului/primăriei la care afost întocmit actul de naștere al copilului – pentru ase face cuvenita mențiune în registrul de stare civilă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiția stării civile. Art. 98 noul C. civ. conține definiția legală a stării civile și face, în primul rând, referire la natura juridică de drept personal nepatrimonial a acestui mijloc de individualizare a persoanei fizice. În același timp este evidențiat conținutul complex al stării civile, care este format dintr-o sumă de calități personale. 
    Ca drept subiectiv de individualizare starea civilă îi conferă oricărei persoane fizice următoarele prerogative: [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, art. 82 C. civ.. vorbește despre „dreptul la nume”, art. 86 C. civ.. despre „dreptul la domiciliu și reședință”, iar art. 98 C. civ.., care conține definiția stării civile, arată ca aceasta este „dreptul persoanei de ase individualiza, în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Starea civilă este mijlocul juridic de individualizarea a persoanei fizice prin reunirea calităților personale cărora legea le conferă această semnificație. Starea civilă are un conținut complex, care poate fi analizat din două puncte de vedere: mijloc de individualizare a oricărei persoane fizice și sumă a unor calități relevante aparținând persoanei fizice determinate (E. Chelaru, op. cit., p. 92). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Dovada
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Cazuri speciale
Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Domiciliul la curatorul special
Domiciliul profesional
Domiciliul ales
Starea civilă
Dovada stării civile
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Desemnarea tutorelui de către părinte
Reviste:
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Identificarea persoanei fizice - aspecte de drept internațional privat
Procedura sancționării disciplinare a magistraților. I. Etapa verificărilor prealabile
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Contractul de întreținere. Caractere juridice
Dreptul la acțiune și răspunderea contractuală/Le droit à l'action et la responsabilite contractuelle/Right to action and contractual liability
Considerații privind recunoașterea copilului
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 2 alin. (4), art. 59 alin. (2) și art. 64 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în sensul că instanța de judecată nu poate consfinți acordul de mediere referitor la înțelegerea părților privind desfacerea căsătoriei
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...