Stabilirea și schimbarea domiciliului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea persoanei fizice - Domiciliul și reședința -
Stabilirea și schimbarea domiciliului

Art. 89. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Stabilirea sau schimbarea domiciliului se face cu respectarea dispozițiilor legii speciale. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Stabilirea sau schimbarea domiciliului nu operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenția de a avea acolo locuința principală. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Dovada intenției rezultă din declarațiile persoanei făcute la organele administrative competente să opereze stabilirea sau schimbarea domiciliului, iar în lipsa acestor declarații, din orice alte împrejurări de fapt. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dacă persoana a declarat la organele administrative competente că și-a stabilit sau schimbat domiciliul rezultă că a ocupat sau s-a mutat într-un anumit loc cu intenția de a avea acolo locuința principală. 
    Dacă nu a făcut o astfel de declarație odată cu ocuparea sau mutarea într-un anumit loc, faptul că a făcut-o cu intenția de a avea acolo locuința principală se poate dovedi prin orice alte împrejurări de fapt. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Reglementare. Legea specială la care se face trimitere și care trebuie respectată atât la stabilirea, cât și la schimbarea domiciliului este tot O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată. Din coroborarea prevederilor art. 27 și art. 28 ale actului normativ citat, domiciliul persoanei fizice se stabilește la adresa locuinței indicată de aceasta, dacă se face dovada existenței unui titlu locativ. Această dovadă se poate face cu unul din următoarele înscrisuri: acte juridice prin care se dovedește calitatea de proprietar asupra locuinței; alte acte juridice care pot constitui titlu locativ (cum ar fi cele prin care s-a născut un drept de habitație sau un contract de închiriere); declarația scrisă agăzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spațiu, însoțită de un înscris care dovedește că acesta din urmă are un titlu locativ; declarația pe propria răspundere asolicitantului, însoțită de nota de verificare apolițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil, faptul că solicitantul locuiește efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta înscrisuri doveditoare de natura celor menționate mai sus; documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dreptul persoanei fizice de a-și stabili domiciliul în țară sau în străinătate este o consecință firească a dreptului la libera circulație. Pentru a fi în prezența unui domiciliu, este necesar ca persoana să își manifeste intenția de a se stabili într-o anumită localitate și, totodată, să aibă efectiv o locuință principală în acea localitate. Domiciliul se determină deci prin conjuncția unui element intențional (animus) cu unul material (corpus); luate izolat, niciunul dintre aceste elemente nu ar fi suficient. Așadar, în principiu, orice persoană majoră poate să își aleagă domiciliul de drept comun în mod liber și să abandoneze domiciliul legal pe care l-a avut. Deci voința individuală constituie un factor decisiv în determinarea domiciliului; numai că această intenție a persoanei interesate trebuie să se materializeze în fapte, mai exact ea trebuie să se concretizeze într-o instalare materială care să corespundă unei stabiliri efective într-o anumită locuință (O. Ungureanu, C. Jugastru, op. cit., p. 190). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    În ceea ce privește stabilirea și schimbarea domiciliului, prevederile art. 89 alin. (1) C. civ.. fac trimitere la legea specială. [ Mai mult... ] 

.....
    Stabilitatea este trăsătura specifică și esențială adomiciliului, așa cum rezultă chiar din prevederile art. 87 și art. 89 alin. (2) C. civ.. care, referindu-se la domiciliu, îl leagă de locuința principală apersoanei. Dacă locuința nu este principală nu vom mai fi în prezența domiciliului, ci areședinței. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Prelevarea de la persoanele decedate
Dreptul la nume
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Dovada
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Cazuri speciale
Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Domiciliul la curatorul special
Domiciliul profesional
Domiciliul ales
Starea civilă
Dovada stării civile
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
5. Cerere de punere sub interdicție a unei persoane internate într-o unitate spitalicească. Noțiunea de "domiciliu". Conflict negativ de competență
Litigiu de muncă. Domiciliu ales al reclamantului. Competență teritorială absolută
Declarația de primire în spațiul locativ. Calificare juridică și utilitate
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică/La determination du lieu de residence du mineur dans le cas où les parents ne cohabitent pas. une analyse juridique et psychologique/Determination of the child's place of residence in the case where parents do not live together. a legal and psychological analysis
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...