Stabilirea și executarea obligației de întreținere | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Obligația de întreținere -
CAPITOLUL IV
Stabilirea și executarea obligației de întreținere

Cuantumul întreținerii

Art. 529. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (8), Modele (8), Librăria Indaco (3)

(1) Întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (1)

(2) Când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii. Respingeri hotărâri prealabile (2), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (16), Doctrină (2)

(3) Cuantumul întreținerii datorate copiilor, împreună cu întreținerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al celui obligat. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2), Comentarii expert (1)

Modalitățile de executare

Art. 530. - Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5), Modele (5), Librăria Indaco (3)

(1) Obligația de întreținere se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(2) Dacă obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie, în natură, instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreținere, stabilită în bani. Jurisprudență, Doctrină (1), Modele (1)

(3) Pensia de întreținere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreținere. Dispozițiile art. 529 alin. (2) și (3) rămân aplicabile. Jurisprudență, Doctrină (1), Modele (1)

Modificarea și încetarea pensiei de întreținere

Art. 531. - Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (7), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Dacă se ivește o schimbare în ceea ce privește mijloacele celui care prestează întreținerea și nevoia celui care o primește, instanța de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micșora pensia de întreținere sau poate hotărî încetarea plății ei. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1), Modele (2)

(2) Pensia de întreținere stabilită într-o sumă fixă se indexează de drept, trimestrial, în funcție de rata inflației. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Data de la care se datorează pensia de întreținere

Art. 532. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4)

(1) Pensia de întreținere se datorează de la data cererii de chemare în judecată. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, pensia poate fi acordată și pentru o perioadă anterioară, dacă introducerea cererii de chemare în judecată a fost întârziată din culpa debitorului. Doctrină (1), Modele (1)

Plata pensiei de întreținere

Art. 533. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Pensia de întreținere se plătește în rate periodice, la termenele convenite de părți sau, în lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Chiar dacă creditorul întreținerii a decedat în perioada corespunzătoare unei rate, întreținerea este datorată în întregime pentru acea perioadă.

(3) De asemenea, părțile pot conveni sau, dacă sunt motive temeinice, instanța de tutelă poate hotărî ca întreținerea să se execute prin plata anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile de întreținere ale celui îndreptățit pe o perioadă mai îndelungată sau pe întreaga perioadă în care se datorează întreținerea, în măsura în care debitorul întreținerii are mijloacele necesare acoperirii acestei obligații. Jurisprudență, Doctrină (3)

Restituirea întreținerii nedatorate

Art. 534. - Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (6), Modele (1), Librăria Indaco (2)

Dacă, din orice motiv, se dovedește că întreținerea prestată, de bunăvoie sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești, nu era datorată, cel care a executat obligația poate să ceară restituirea de la cel care a primit-o sau de la cel care avea, în realitate, obligația să o presteze, în acest din urmă caz, pe temeiul îmbogățirii fără justă cauză.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Nivelul scăzut al venit. realizate de un părinte poate constitui o cauză de exonerare de plată a pensiei de întreținere ptr. minor? - Mădălina Moceanu
Instanța de judecată, odată cu pronunțarea divorțului, va stabili contribuția fiecărui părinte la cheltuielile de creștere și educare, învățătură și pregătire profesională a copiilor.
Cuantumul pensiei de întreținere se raportează la veniturile realizate de părinți, nivelul scăzut al acestora nu poate constitui o cauză de exonerare a debitorului de executarea obligației.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Cu privire la stabilirea și executarea obligației legale de întreținere, facem precizarea că, în raport de dispozițiile art. 93-94 Codul familiei., art. 529-534 noul C. civ. sunt inovatoare în ceea ce privește: 
    a) stabilirea subsidiară a executării obligației prin echivalent și reglementarea în detaliu a conținutului obligației de întreținere (atât a celei executate în natură, cât și a celei prin echivalent – art. 530 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Legea civilă stabilește obligația de întreținere apărinților prin art. 499 ca parte integrantă aautorității părintești și revine cu detalieri referitoare la dreptul la întreținere al descendentului minor (art. 525), cuantumul întreținerii cuvenite lui (art. 529), aceste dispoziții completându-se cu normele dreptului comun în materie, art. 513-534. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art. 424, art. 426 și art. 529 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Limitele îndatorării debitorului întreținerii. Textul este preluat din art. 94 alin. (1) Codul familiei., cuantumul întreținerii fiind diferit de la caz la caz, în raport cu situația de fapt determinată de starea de nevoie acreditorului și mijloacele materiale ale debitorului, dovedite potrivit art. 528 noul C. civ.. Aceste circumstanțe se apreciază la data judecării cererii pentru acordarea întreținerii. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Într-o situație de fapt, întreținerea la care este îndrituită o persoană – sau, din unghiul debitorului, întreținerea la care este acesta ținut – este în funcție de starea de nevoie concretă a creditorului și de mijloacele pe care debitorul său determinat le poate aloca; altfel spus, întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui care urmează a o plăti [art. 529 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Dispoziții generale
Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează
Condițiile obligației de întreținere
Stabilirea și executarea obligației de întreținere
Despre bunuri în general
Drepturile reale în general
Dispoziții generale
Accesiunea
Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Proprietatea comună
Proprietatea periodică
Superficia
Uzufructul
Uzul și abitația
Reviste:
Obligația de întreținere - un drept al copilului. Modalități de determinare și de executare a obligației
Despre prejudiciul prin ricoșeu
Despre prejudiciul prin ricoșeu (II)
2. Acțiune în diminuarea cuantumului obligației de întreținere întemeiată pe decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 21/2015 pronunțată în recurs în interesul legii
Studiu de caz: Cum se stabilește pensia de întreținere pentru un minor?
Aspecte privind obligația de întreținere în dreptul internațional privat/Aspects concernant l'obligation alimentaire dans le droit international prive/Issues related to the support obligation in the private international law
Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
1. Desfacerea căsătoriei. Exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către unul dintre părinți. Motive temeinice
ÎCCJ: Stabilirea pensiei de întreținere datorată de către părinte copilului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Modele:
Acțiune pentru reclamarea întreținerii.
Acțiune pentru reclamarea întreținerii copilului minor de către unul dintre părinți.
Cerere de acordarea pensiei părinților.
Acțiune pentru stabilirea obligației legale de intreținere (drept comun)
Acțiune pentru reducerea pensiei de întreținere.
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea paternității.
Cerere de acordare a pensiei copilului minor.
Cerere de divorț.
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea domiciliului minorului.
Acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere (copil minor)
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Exercitarea autorității părintești după divorț
Dreptul familiei
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 21/2015 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava și de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la "interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alin. (1) și (2) din Codul civil raportate la prevederile art. 2 alin. (4) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește includerea echivalentului valoric al normei de hrană în totalul veniturilor lunare nete în raport de care se stabilește pensia de întreținere datorată de către părinte copilului"
;
se încarcă...