Situații speciale privind consimțământul părinților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond ale adopției - Consimțământul la adopție -
Situații speciale privind consimțământul părinților

Art. 464. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Dacă unul dintre părinții firești este necunoscut, mort, declarat mort, precum și dacă se află, din orice motiv, în imposibilitate de a-și manifesta voința, consimțământul celuilalt părinte este îndestulător. Când ambii părinți se află în una dintre aceste situații, adopția se poate încheia fără consimțământul lor Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Părintele sau părinții decăzuți din exercițiul drepturilor părintești ori cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești păstrează dreptul de a consimți la adopția copilului. În aceste cazuri, consimțământul celui care exercită autoritatea părintească este și el obligatoriu. Reviste (4), Doctrină (3)

(3) Persoana căsătorită care a adoptat un copil trebuie să consimtă la adopția aceluiași copil de către soțul său. Consimțământul părinților firești nu mai este necesar în acest caz. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În afară de preluarea, aproape identică, adispozițiilor art. 12 din Legea nr. 273/2004, trebuie să facem câteva observații asupra situațiilor speciale privind consimțământul la adopție al părinților firești. Astfel: 
    a) în ipoteza în care părinții sunt decăzuți din drepturile părintești ori li s-a aplicat pedeapsa interzicerii acestor drepturi, art. 464 alin. (2) noul C. civ. instituie obligativitatea existenței consimțământului la adopție al celui care exercită autoritatea părintească (anterior, referirea era făcută la reprezentantul legal); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Imposibilitatea unuia dintre părinți firești de a-și manifesta voința. În principiu, este necesar consimțământul la adopție al fiecăruia din părinții firești ori de câte ori adopția privește un copil ai cărui părinți au împlinit vârsta de 14 ani (a se vedea și supra comentariul art. 455 noul C. civ.). Când însă în mod obiectiv este cu neputință de obținut consimțământul unuia dintre părinți – întrucât acesta este necunoscut, mort, declarat mort sau se află, din orice împrejurare, în imposibilitatea de a-și manifesta voința – adopția poate fi încuviințată în prezența consimțământului celuilalt părinte care, potrivit art. 507 noul C. civ., exercită singur autoritatea părintească. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) când aceștia sunt decedați; 
   b) sunt puși sub interdicție; 
   c) sunt declarați judecătorește morți; 
   d) sunt necunoscuți; 
   e) se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, din orice motiv; 
   f) în cazul în care se adoptă un copil de soțul persoanei căsătorite care a adoptat deja acel copil. 
    În schimb, persoana căsătorită care a adoptat un copil trebuie obligatoriu să consimtă la adopția aceluiași copil de către soțul său. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Nu este necesar consimțământul la adopție al părinților firești ai celui care urmează a fi adoptat în următoarele situații: a) când aceștia sunt decedați; b) sunt puși sub interdicție; c) sunt declarați judecătorește morți; d) sunt necunoscuți; e) se află în imposibilitate de a-și manifesta voința, din orice motiv; f) în cazul în care se adoptă un copil de soțul persoanei căsătorite care a adoptat deja acel copil. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În fine, soluționând cererea de încuviințare aadopției, instanța de tutelă poate trece peste refuzul părinților firești (sau al tutorelui) de aconsimți la adopția copilului în mod excepțional, dacă se dovedește, prin orice mijloc de probă, că aceștia refuză în mod abuziv să-și dea consimțământul la adopție și judecătorii apreciază că adopția este în interesul superior al copilului (art. 8 din Legea nr. 273/2004, republicată). Faptul că există un plan individualizat de protecție ce are ca finalitate adopția copilului, copil care nu aputut fi reintegrat sau, după caz, integrat în familie cu toate că părinții sau părintele firesc nu se află în vreuna din situațiile în care nu li se cere consimțământul – este cazul părintelui decedat, necunoscut, declarat mort sau dispărut, pus sub interdicție, precum și acelui aflat, din orice împrejurare, în neputința de a-și manifesta voința [art. 464 alin. (1) C. civ..] – înseamnă că nu cauze de ordin obiectiv sunt responsabile de lipsa ocrotirii părintești acopilului, iar dacă instanța, pe baza probelor administrate, înlătură opunerea la adopție apărinților sau apărintelui, concluzia nu poate fi decât aceea că, în propriul său interes, acel copil nu poate fi lăsat în grija părinților firești. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Darea și revocarea consimțământului părinților
Refuzul părinților de a și da consimțământul
Condițiile exprimării consimțământului
Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului
Categoriile de lucrări
Prezumțiile în favoarea proprietarului imobilului
Regimul juridic
Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu bună credință
Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate cu rea credință
Reviste:
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Consimțământul la adopție
Aprecieri privind drepturile și îndatoririle părintelui în situația în care, după divorț, autoritatea părintească se exercită în mod unilateral de către celălalt părinte
Scurte considerații privind decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Considerații privind exercitarea autorității părintești și decăderea din exercițiul autorității părintești
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...