Situația soților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond ale adopției - Persoanele care pot fi adoptate -
Situația soților

Art. 458. - Reviste (1), Doctrină (4)

Adopția a 2 soți sau foști soți de către același adoptator sau familie adoptatoare, precum și adopția între soți sau foști soți sunt interzise.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele 455-458 noul C. civ. reiau, în fapt, conținutul normativ al art. 5 alin. (2) - (3), art. 8 alin. (1) - (3) din Legea nr. 273/2004, în ceea ce privește persoanele care pot sau nu să fie adoptate (vârsta adoptatului, adopția fraților împreună, interzicerea adopției între frați ori între soți sau foștii soți, precum și adopția soților sau a foștilor soți de către același adoptator ori familie adoptatoare). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Adopția adoi soți sau foști soți de către același adoptator sau familie adoptatoare, precum și adopția între soți sau foști soți, este prevăzută de art. 458 C. civ.. ca impediment dată fiind incompatibilitatea juridică acalității de soț cu aceea de frate, chiar adoptiv, respectiv acalității de soț cu aceea de părinte și descendent al celuilalt soț. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Impediment. Este interzisă adopția a doi soți sau foști soți de către același adoptator sau familie adoptatoare, precum și adopția între soți sau între foști soți, dată fiind incompatibilitatea juridică a calității de soț cu aceea de frate, chiar adoptiv, respectiv a calității de soț cu aceea de părinte și descendent al celuilalt soț. 
    Statutul de soț, în sine, nu este impediment la adopție, nu face cu neputință adopția de către orice părinte adoptiv, ci împiedică adopția soților împreună, concomitent sau succesiv, precum și adopția de către adoptatorul care, în raport cu adoptatul, ar avea calitatea de soț ori de fost soț; chiar și adopția ambilor soți este posibilă, însă numai de către adoptatori sau familii adoptatoare diferite și, desigur, cu respectarea cerinței privitoare la creșterea în timpul minorității de către cel care dorește să adopte, dată fiind capacitatea deplină de exercițiu a adoptatului. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Tot pe considerentul că adopția presupune lipsa unor piedici ce rezultă din căsătorie, norma interzice adopția a doi soți sau a doi foști soți de aceeași persoană. Aceasta întrucât într-o astfel de situație soții sau foștii soți ar deveni frați. 
   2. De asemenea, este interzisă și adopția unui soț de celălalt soț ori a unui fost soț de celălalt fost soț, fiind incompatibilă calitatea de soț cu cea de părinte și descendent al celuilalt soț. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Prezumția de paternitate
Felurile recunoașterii
Formele recunoașterii
Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Nulitatea absolută a recunoașterii
Nulitatea relativă a recunoașterii
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Darea și revocarea consimțământului părinților
Refuzul părinților de a și da consimțământul
Condițiile exprimării consimțământului
Reviste:
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...