Situația legală a copilului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Rudenia - Filiația -
SECȚIUNEA a 3-a

Situația legală a copilului

Egalitatea în drepturi a copiilor

Art. 448. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6)

Copilul din afara căsătoriei a cărui filiație a fost stabilită potrivit legii are, față de fiecare părinte și rudele acestuia, aceeași situație ca și aceea a unui copil din căsătorie.

Numele copilului din căsătorie

Art. 449. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinților săi. Jurisprudență, Modele (1)

(2) Dacă părinții nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. În acest caz numele copilului se stabilește prin acordul părinților și se declară, odată cu nașterea copilului, la serviciul de stare civilă. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) În lipsa acordului părinților, instanța de tutelă hotărăște și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată nașterea. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Numele copilului din afara căsătoriei

Art. 450. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinți față de care filiația a fost mai întâi stabilită. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) În cazul în care filiația a fost stabilită ulterior și față de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinților, poate lua numele de familie al părintelui față de care și-a stabilit filiația ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declară de către părinți, împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată nașterea. În lipsa acordului părinților se aplică dispozițiile art. 449 alin. (3). Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Modele (2)

(3) În cazul în care copilul și-a stabilit filiația în același timp față de ambii părinți, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 449 alin. (2) și (3). Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de reglementarea anterioară (art. 62-64 Codul familiei.), referitor la situația legală acopilului, subliniem următoarele: 
    a) consacrarea principiului egalității în drepturi acopiilor din afara căsătoriei cu cei din căsătorie (art. 448 noul C. civ. – ase vedea și art. 7 din Legea nr. 272/2004); 
    b) în ceea ce privește numele copilului din căsătorie, în ipoteza în care părinții nu au un nume comun și se constată lipsa acordului acestora, instanța de tutelă este competentă a hotărî și are și obligația de a comunica, de îndată, hotărârea definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată nașterea; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În ceea ce interesează cu precădere din perspectiva dreptului familiei, principiul egalității în drepturi acopiilor este exprimat sintetic prin art. 260 C. civ.., potrivit căruia „copiii din afara căsătoriei sunt egali în fața legii cu cei din căsătorie, precum și cu cei adoptați”, reafirmat explicit prin art. 448 C. civ.. cu privire la situația legală acopilului din căsătorie și acelui din afara căsătoriei și, în mod implicit, prin art. 446 C. civ.. în legătură cu raporturile dintre tată și copilul născut prin reproducere asistată medical cu terț donator, precum și prin art. 471 alin. (1) și (3) C. civ.. referitoare la raporturile dintre părintele adoptator și persoana adoptată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Principiul egalității de tratament juridic. Principiul enunțat prin art. 448 noul C. civ. este o aplicație a principiului general al egalității în drepturi a tuturor copiilor, din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați [art. 48 alin. (3) din Constituție, art. 260 noul C. civ.], de importanță fundamentală în materia reglementărilor privind relațiile de familie. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    conținutul autorității părintești este același, indiferent dacă este vorba despre copiii minori din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați (art. 260, art. 448 și art. 471 C. civ..; art. 7 din Legea nr. 272/2004, republicată); [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   436. Principiul egalității în drepturi a copiilor. Norma din art. 448 NCC consacră principiul egalității în drepturi a copilului din afara că­sătoriei cu filiație stabilită conform legii cu copilul din căsătorie. Acești copii, indiferent că sunt din căsătorie ori din afara căsătoriei, însă au filiația stabilită, se bucură de aceeași situație juridică față de părinte și rudele acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Dispoziții generale
Accesiunea imobiliară naturală
Reviste:
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle părintești (I)
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Identificarea, evidența și asistența copiilor aflați în situații de risc
Pactele civile de solidaritate
Cum ia naștere o obligație civilă? O prezentare succintă, dar de esență, asupra izvoarelor dreptului obligațional român actual
Conflict de competență. Acțiunea în contestarea/stabilirea filiației/Conflict of jurisdiction. Appeals/Establishment of filiation
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de redare a exercițiului drepturilor părintești.
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea paternității.
Cerere pentru a se încuviința copilului să poarte numele părintelui față de care a fost stabilită filiația.
Acțiune privind încuviințarea purtării de către copilul din afara căsătoriei a numelui tatălui
Legislație conexă :
Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei din 15.10.1975 *)
;
se încarcă...