Simulația convenției matrimoniale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții comune - Alegerea regimului matrimonial -
Simulația convenției matrimoniale

Art. 331. - Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

Actul secret, prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege, produce efecte numai între soți și nu poate fi opus terților de bună-credință.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Convenția matrimonială reprezintă, sub sancțiunea nulității absolute, actul autentificat de notarul public, prin care soții își vor exprima consimțământul (personal sau prin mandatar cu procură autentică specială), în vederea stabilirii regimului matrimonial aplicabil [art. 330 alin. (1) noul C. civ.]. Însă, menționăm că, prin încheierea unei convenții matrimoniale, nu se poate aduce atingere principiilor egalității între soții, autorității părintești ori devoluțiunii succesorale legale [art. 332 alin. (2) noul C. civ.]. De asemenea, potrivit alin. (1) al art. 332 noul C. civ., sub sancțiunea nulității absolute, nu se poate deroga prin convenție matrimonială de la dispozițiile legale privind regimul matrimonial ales, decât în cazurile anume prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Potrivit art. 331 C. civ.., actul secret prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifică regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege produce efecte numai între soți și nu poate fi opus terților de bună-credință. Așadar actul secret (real) își produce efectele între soți, în schimb actul public (aparent) nu va avea niciun efect în relațiile dintre dânșii. În relația cu terții de bună-credință lucrurile stau exact invers, fiindu-le opozabil actul public și inopozabil actul secret. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Simulația convenției matrimoniale. Dispozițiile art. 331 noul C. civ. consacră oaplicație asimulației în materia regimurilor matrimoniale, textul completându-se cu prevederile generale care reglementează această instituție juridică (art. 1289-1294 noul C. civ.). În esență, mecanismul simulației are în vedere ipoteza în care părțile încheie public (aparent) oconvenție matrimonială și aleg un regim matrimonial, îndeplinind totodată formalitățile de publicitate în vederea opozabilității față de terți, iar, pe de altă parte (concomitent sau anterior), se înțeleg ca, în realitate, între ele să se aplice un alt regim matrimonial (secret). Soluția este aceea din dreptul comun, în sensul că regimul matrimonial secret va produce efecte doar între soți, neputând fi opus terților de bună-credință, față de care produce efecte doar regimul matrimonial pentru care au fost îndeplinite formalitățile de publicitate. De menționat că pentru validitatea actului secret nu se cere îndeplinirea acelorași condiții de formă impuse pentru actul public. Astfel potrivit art. 1289 alin. (2) noul C. civ., „contractul secret nu produce efecte nici între părți dacă nu îndeplinește condițiile de fond cerute de lege pentru încheierea sa valabilă” (s.n. C.N.) – ase vedea M. Avram, C. Nicolescu, Regimuri matrimoniale, p. 97-98; pentru dezvoltări, ase vedea G.C. Frențiu, Familia, p. 185-188.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Pentru calificarea unui act ca fiind secret nu este suficient ca actul să expliciteze, să interpreteze, să completeze actul public(171). 
    Pentru a fi în prezența simulației, actul secret trebuie să fie încheiat anterior sau concomitent cu actul public. Spre exemplu, viitorii soți încheie o convenție matrimonială care îndeplinește cerințele de fond și de formă prevăzute de lege, însă anterior încheierii acestei convenții sau odată cu încheierea acesteia, viitorii soți încheie un act secret prin care stabilesc că între ei se aplică regimul comunității legale. În această situație, între soți se aplică actul secret, iar în raport cu terții se aplică actul public, aparent, dacă terțul este de bună-credință (adică nu a cunoscut caracterul simulat al actului public), respectiv actul secret, dacă terțul este de rea-credință (atunci când terțul a cunoscut caracterul simulat al actului public). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Norma reglementează posibilitatea soților sau a viitorilor soți de a alege prin act secret un alt regim matrimonial sau de a modifica prin act secret regimul matrimonial pentru care sunt îndeplinite formalitățile de publicitate prevăzute de lege. Actul secret trebuie să contrazică, să înlăture ori să modifice, în tot sau în parte, actul public. 
   2. Pentru calificarea unui act ca fiind secret nu este suficient ca actul să expliciteze, să interpreteze, să completeze actul public (C. Hamangiu, N. Georgean, Codul civil adnotat, vol. VIII, Ed. Librăriei "Universala" Alcalay § Co, București, 1932, p. 231, pct. 4). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Noțiune
Regimul unor acte juridice
Drepturile soților asupra locuinței închiriate
Atribuirea beneficiului contractului de închiriere
Contribuția soților
Munca în gospodărie
Veniturile din profesie
Dreptul la compensație
Convenția matrimonială
Încheierea convenției matrimoniale
Simulația convenției matrimoniale
Obiectul convenției matrimoniale
Clauza de preciput
Publicitatea convenției matrimoniale
Inopozabilitatea convenției matrimoniale
Modificarea convenției matrimoniale
Încheierea convenției matrimoniale de către minor
Nulitatea convenției matrimoniale
Condiții
Separația judiciară de bunuri
Efectele între soți
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...