Sesizarea instanței judecătorești | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice -
Sesizarea instanței judecătorești

Art. 69. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

La cererea persoanei interesate, instanța poate lua toate măsurile necesare pentru a împiedica sau a face să înceteze orice atingere ilicită adusă integrității corpului uman, precum și pentru a dispune repararea, în condițiile prevăzute la art. 252-256, a daunelor materiale și morale suferite.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    1.Reglementarea reflectă prevederile art. 23-25 din Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și ademnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinii, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 17/2001. 
    2. Acțiunea se poate declanșa la cererea persoanei interesate, iar nu doar la cererea persoanei vătămate în dreptul său la integritatea corpului uman. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Apărarea integrității corpului uman. Dreptul la integritatea corpului uman face parte din categoria drepturilor personale nepatrimoniale, motiv pentru care și apărarea sa este asigurată prin mijloacele juridice concepute aproteja această categorie de drepturi, care fac obiectul Titlului V, „Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale” (art. 252-256 noul C. civ.), din Cartea I. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Reglementările noului Cod civil au un fundament teoretic similar, recunoscând că fiecare este stăpânul propriului corp, dar asigurându-se în același timp ca acesta să fie protejat chiar și contra acțiunilor vătămătoare asupra sa însăși pe care omul ar fi dispus să le săvârșească sau să le accepte. Afirmațiile noaste se sprijină îndeosebi pe modul în care afost reglementat dreptul de adispune de sine însuși (art. 60 C. civ..) și pe conținutul dispozițiilor consacrate drepturilor la viață, sănătate și integritate ale persoanei fizice (art. 61-69 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Practicarea prelevării și transplantului de țesuturi și organe umane în afara condițiilor prevăzute de lege și malpraxisul în general pot angaja răspunderea civilă a personalului medical, deosebit de cea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz. Sancțiunea nerespectării principiului inviolabilității, respectiv în caz de vătămare corporală sau a sănătății, constă în aceea că persoana căreia i s-a adus o atingere corpului său este îndreptățită la o indemnizație pecuniară pentru repararea prejudiciului suportat(O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 34). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Reglementările noului Cod civil au un fundament teoretic similar, recunoscând că fiecare este stăpânul propriului corp, dar asigurându-se în același timp ca acesta să fie protejat chiar și contra acțiunilor vătămătoare asupra sa însăși pe care omul ar fi dispus să le săvârșească sau să le accepte. Afirmațiile noaste se sprijină îndeosebi pe modul în care a fost reglementat dreptul de a dispune de sine însuși (art. 60 C. civ..) și pe conținutul dispozițiilor consacrate drepturilor la viață, sănătate și integritate ale persoanei fizice (art. 61-69 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Atributele de identificare
Dreptul de a dispune de sine însuși
Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Interzicerea practicii eugenice
Intervențiile asupra caracterelor genetice
Inviolabilitatea corpului uman
Examenul caracteristicilor genetice
Interzicerea unor acte patrimoniale
Intervențiile medicale asupra unei persoane
Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Sesizarea instanței judecătorești
Dreptul la libera exprimare
Dreptul la viața privată
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Reviste:
Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale
Repararea prejudiciilor cauzate corpului uman potrivit Codului civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...